เวลานี้คือโอกาสสมควรฟังความคิดนอกกรอบให้บ่อยขึ้น

สมัยยังทำงานในต่างประเทศ แม้เป็นคนตัวเล็กๆแต่ปัเหมาะเคราะห์ดีทำให้ได้พบปะพูดคุยกับคุณธนินทร์ เจียรวนนท์ ครั้งสองครั้ง ฟังวิธีคิด เห็นวิสัยทัศน์แล้วรู้ทันทีว่าคนๆนี้ไม่ธรรมดา ในบทสัมภาษณ์ที่นำเสนอนี้คุณธนินทร์แนะให้เราคนไทยถามตนเองว่าได้ทำดีที่สุดแล้วหรือยัง สอนให้คิดบวกเพื่อนำพาประเทศไทยให้กลายเป็นชาติผู้นำทางเศรษฐกิจ แนะให้ดึงคนเก่งมาลงทุนในประเทศไทย ให้โอกาส ให้ชีวิตเพื่อทำให้คนเหล่านั้นรักประเทศไทยเช่นที่คุณธนินทร์รัก ลองฟังดูแล้วถามตนเองว่าคำแนะนำเช่นนี้เราจะเอาไหม เราจะเลือกแรงงานต่างชาติ 5 ล้านคนหรือจะเลือกมันสมองต่างชาติจำนวนเท่ากันมาพลิกฟื้นประเทศไทย เรากำลังจะมีปัญหาประชากรไม่พอมิใช่หรือ หมายเหตุ ขอบอกก่อนว่า ผมไม่ได้เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ทั้งหมด หลายส่วนไม่เห็นด้วย เพียงอยากเปิดโอกาสให้ตนเองและพวกเราได้ฟังและร่วมกันคิดวิเคราะห์ ปัญญามาได้เพราะอย่างนี้https://youtu.be/oU-zbU3cibM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *