เรื่องราวของงาน THA และ HASIB

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานประชุมนานาชาติและการจัดแสดงสินค้าฮาลาล หรือที่รู้จักในชื่อ Thailand Halal Assembly (THA) เริ่มมาตั้งแต่ ค.ศ.2014 โดยจัดต่อเนื่องจากงาน HASIB หรือ Halal Science, Industry & Business International Conference ครั้งที่ 6 งาน THA และ HASIB จึงจัดรวมกันได้ 14 ครั้ง นับว่าไม่น้อยเลย งาน THA ได้รับการยกย่องจากเลขาธิการ SMIIC ในงานเทศกาลอาหารนานาชาติที่เมือง Barcelona สเปนว่าเป็นงานฮาลาลที่ดีที่สุดงานหนึ่งในโลก งาน THA ครั้งสุดท้ายเพิ่งจัดไปเมื่อปลายธันวาคม 2021 ที่ผ่านมา เป็นการจัดในรูปแพลตฟอร์มออนไลน์ ถือเป็นหนึ่งในการประชุมวิชาการนานาชาติฮาลาลที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล สิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจคือกว่าจะเป็นงานที่เป็นที่ยอมรับในปัจจุบันนั้นไม่ง่ายเลย หากพวกเราอยากทราบถึงประวัติความเป็นมา และผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของงาน THA และ HASIB ว่าเป็นมาอย่างไร น่าสนใจเพียงไหน สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในฮาลาลอินไซด์ฉบับนี้ได้เลยhttps://online.pubhtml5.com/hszs/nerh/หรือ ติดตามเล่มอื่นๆย้อนหลังได้ที่ www.halalinsight.org และเพจ https://www.facebook.com/HALALINSIGHT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *