เรียนรู้วิธีการใช้แอสโทรเลบ

เรียนรู้วิธีการใช้แอสโทรเลบเพื่อกำหนดเวลาละหมาด จุดที่เป็นทิศกิบลัต โลกอิสลามยุคทองระหว่างศตวรรษที่ 7-15 นักเรียนของโรงเรียนศาสนาระดับมัดราซา (Madrasa) จะเรียนรู้การใช้เอสโทรเลบควบคู่ไปกับการเรียนศาสนาอิสลาม เป็นผลให้การศึกษาในโลกอิสลามยุคอดีตก้าวหน้าอย่างมากเทียบกับการศึกษาในยุโรป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *