เรียนจากฉลาก

เช้านี้เดินทางไปกระบี่เพื่อประชุมเตรียมการประชุมผู้นำ IMT-GT บินด้วยเครื่อง TG ชั้นประหยัดได้รับแจกอาหารเช้าเป็นขนมปังไส้กรอกไก่มีการรับรองฮาลาลช่วยให้ไม่ต้องตั้งคำถามว่ากินได้ไหม แต่ผมเป็นคนชอบตั้งคำถาม มีหลายคำถามเกี่ยวกับอาหารเช้า ผู้ตอบเบื้องต้นคือฉลากอาหารนั่นแหละ

ข้อมูลจากฉลากมีมากมาย ขวามือคือข้อมูลอาหาร (Food information) บอกพอควรว่าอาหารชิ้นนี้ผลิตจากวัตถุดิบอะไรบ้าง บอกด้วยว่าใช้สารปรุงรสอะไรบ้าง เช่น E472e, E1110, E412 สารปรุงรสเหล่านี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) กำลังสร้างฐานข้อมูลฮาลาล H number เพื่อทดแทน E number นอกจากนี้ข้อมูลยังให้ Allergen หรือสารภูมิแพ้ที่ผู้บริโภคบางคนต้องระวัง

ซ้ายมือเป็นข้อมูลโภชนาการ (Nutrition information) ไขมันเท่าไหร่ คอเลสเตอรอลมีไหม มีเท่าไหร่ น้ำตาลล่ะ เกลือเยอะไหม บอกด้วยว่าถ้ากินหมดได้ 240 กิโลแคลอรี หากร่างกายต้องการ 2,000 กิโลแคลอรี หมายถึงยังมีพื้นที่เหลือให้อาหารมื้ออื่น

ด้านบนเขียนไว้ว่า FZN Best before 04/06/2020 หมายความว่าไม่ควรกินหลังวันที่ 4 มิถุนายน 2020 ทั้งนี้โดยต้อง FZN หรือแช่แข็งที่อุณหภูมิ -18 องศาในตู้แช่แข็ง หากเก็บไว้ข้างนอกหรืออุณหภูมิสูงกว่า -18 องศาอย่างเช่นเก็บไว้ในตู้เย็นธรรมดา 4 องศา ต้องระวังเพราะมีโอกาสบูดเน่าได้

กรณีเครื่องหมายฮาลาล ทาง ศวฮ. เก็บตัวอย่างจากตลาดมาตรวจเป็นระยะ บางคราวแม้เป็นผลิตภัณฑ์ติดตราฮาลาล หากพบการปนเปื้อนสิ่งหะรอม ศวฮ.จะแจ้งสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่เกี่ยวข้องหรือสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยทราบในทันที มีการถอนเครื่องหมายฮาลาลเป็นตัวอย่างกันมาแล้วหลายบริษัท กระทั่งแก้ไขเรียบร้อยแล้วจึงกลับมาขอเครื่องหมายฮาลาลกันใหม่ โดย ศวฮ. ยังติดตามตรวจสอบกันใหม่ ขอให้พวกเราสบายใจ ศวฮ.ตรวจมาแล้ว 137,000 ผลิตภัณฑ์ ไม่ทอดทิ้งตราบใดที่ยังพอมีงบประมาณสนับสนุน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *