เยี่ยมมหาวิทยาลัยกาตาร์ (QU) หาหนทางสร้างผู้รู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล

QU หรือมหาวิทยาลัยกาตาร์เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดในกาตาร์ นั่งรถผ่านไปแล้ว เข้าไปด้านในแล้ว พบผู้บริหารแล้ว ยอมรับว่าใหญ่โตกว้างขวางจริงๆ มีนักศึกษาลงทะเบียน 22,000 คน ศิษย์เก่า 60,000 คน คณะวิชา 11 คณะ 18 สถาบัน 97 หลักสูตร มีความร่วมมือกับหน่วยงานนานาชาติมากกว่า 500 หน่วยงาน เมื่อวานท่าน ออท.ไทยประจำกาตาร์ ท่านศิระ สว่างศิลป์ นำผมและ ดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ เข้าพบผู้แทนผู้บริหาร QU และทีมนักวิชาการจากคณะต่างๆ ปรึกษาหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการ QU มีสาขาทางวิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยี และสาขาทางกฎหมายอิสลาม การประสานเป็นเนื้อเดียวกันระหว่างสองสาขาเพื่อสร้างบัณฑิตที่ผมใช้คำว่า “ซิกริ” หรือผู้รู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล ซึ่งรวมวิทยาศาสตร์เข้ากับชารีอะฮฺหรือหลักกฎหมายอิสลาม สร้างสองความรู้ให้เกิดขึ้นในบุคคลเดียวกัน เป็นไปตามคำในอัลกุรอานว่าด้วย “มัจมาอัลบาฮฺรอย” หรือสองทะเลที่มารวมเป็นเนื้อเดียวกัน เรื่องนี้ยังเป็นเรื่องใหม่ทั้งกับเขาและกับเรา ไปคุยกับมหาวิทยาลัยในอินโดนีเซีย ปัญหาไม่ต่างกัน แต่เริ่มเห็นหนทางสร้างศาสตร์ใหม่ที่ว่านี้แล้ว ประเด็นคือใครจะเป็นผู้เริ่ม ดีที่สุดคือร่วมมือกันด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ ที่แต่ละฝ่ายมีอยู่#ดรวินัยดะห์ลัน, #drwinaidahlan, #qataruniversity, #ซิกรีผู้รู้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *