เยี่ยมครอบครัวผู้สูญเสียหนองบัวลำภู

วันนี้เสาร์ 15 ตุลาคม 2565 คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจำนวน 50 คนเดินทางไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์รันทดวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต 36 ราย บาดเจ็บ 10 ราย บรรยากาศวันนี้หดหู่โศกเศร้าอย่างที่สุดทางคณะกรรมการช่วยเหลือเงินรายละ 1 หมื่นบาท มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด สส.ในพื้นที่ ครูในพื้นที่ ข้าราชการพร้อมญาติพี่น้องผู้สูญเสียร่วมต้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *