เฟคนิวส์ ข่าวกุ เพิ่งรู้ว่ามาจาก “กุหลาบ”

ในยุคดิจิตอลดังเช่นปัจจุบัน มีอยู่คำหนึ่งที่ใช้กันบ่อยคือ “เฟคนิวส์” (Fake News) หมายถึงสร้างเรื่องขึ้นหรือสร้างข่าวขึ้นโดยไม่มีมูลความจริง คำว่าเฟคนี้ในภาษาไทยใช้คำว่า “กุ” ซึ่งเป็นคำกริยา พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 อธิบายไว้ว่า กุหมายถึงสร้างให้เป็นเรื่องหรือเป็นข่าวขึ้นโดยไม่มีมูล คำว่ากุจึงเป็นคำใหม่มีที่มาจากคำว่ากุหลาบซึ่งเป็นคำในภาษาเปอร์เซีย โดยมีที่มาน่าสนใจ ย้อนกลับไปในยุครัชกาลที่ 5 นักประวัติศาสตร์คนสำคัญของไทยคือสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (พ.ศ.2405-2486) ทรงพระนิพนธ์เรื่อง “หนังสือหอหลวง” ระบุถึงที่มาของคำว่ากุ โดยทรงกล่าวถึงหนังสือหลายเล่มที่เขียนโดย ก.ศ.ร.กุหลาบ ซึ่งมีชื่อจริงว่า นายกุหลาบ ตฤษณานนท์ นักเขียนเชิงประวัติศาสตร์ในยุคนั้น โดยทรงวิจารณ์ว่า “หาที่มาของต้นฉบับที่แท้จริงไม่ได้แม้สักเล่มเดียว” ในที่สุดคำว่ากุซึ่งเป็นคำย่อของชื่อนายกุหลาบจึงกลายเป็นคำใหม่ที่ให้ความหมายว่าปั้นแต่งขึ้น สร้างเรื่องขึ้นตรงกับคำว่าเฟคและเฟคนิวส์ในปัจจุบัน ในยุคก่อนหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้ มีหลายเรื่องที่เป็นเรื่องกุ ที่พบบ่อยคือเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่หลายเรื่องหาความเป็นมาไม่ได้ บางเรื่องอยู่ในหนังสือแบบเรียนของโรงเรียนหรือของมหาวิทยาลัยเสียด้วยซ้ำ Cr.อัษฎางค์ ยมนาค

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *