เพื่อสุขภาพหัวใจ บริโภคไข่วันละฟองอย่ามากเกินไป

ความรู้ทางวิชาการบางเรื่องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่บ่อยอย่างเช่นเรื่องแอลกอฮอล์นั่นไง เคยแนะนำให้ดื่มไวน์และเบียร์ปริมาณพอเหมาะเพื่อบำรุงหัวใจ ความรู้ครั้งใหม่กลับกลายเป็นว่านอกจากไม่แนะนำแล้วยังยืนยันอีกว่าแอลกอฮอล์แม้ปริมาณน้อยยังก่อปัญหาต่อหัวใจได้ อีกเรื่องหนึ่งที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคือเรื่องการบริโภคไข่ หลายสิบปีมาแล้วไม่แนะนำให้บริโภคไข่กันเลยเนื่องจากไข่มีคอเลสเตอรอลสูง บริโภคแล้วเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด แต่แล้วจู่ๆกลับมีข้อมูลออกมาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดแนะนำให้บริโภคไข่วันละฟอง จนถึงวันนี้ข้อแนะนำก็ยังเป็นไปอย่างนั้นการแนะนำให้บริโภคไข่วันละฟอง เห็นได้ชัดเจนในประเทศจีน โดยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้นักเรียนบริโภคไข่วันละฟอง อีกทั้งใน ค.ศ.2018 มีงานวิจัยในจีนศึกษาในประชากรกว่าครึ่งล้านคนพบว่าการบริโภคไข่วันละฟองช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีงานวิจัยใดช่วยอธิบายได้ว่าในไข่มีสารอาหารตัวใดที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ดังนั้นเพื่อหาข้อมูลยืนยันข้อแนะนำเรื่องการบริโภคไข่ที่ว่านี้ ทีมวิจัยจาก Department of Epidemiology and Biostatistics มหาวิทยาลัยปักกิ่ง นำทีมโดยนักวิจัยรุ่นใหม่ Lang Pan จึงอาสาที่จะหาคำตอบเพื่ออธิบายกันให้กระจ่างไปเลยว่าการบริโภคไข่หนึ่งฟองช่วยเสริมสุขภาพของหัวใจได้อย่างไร งานวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสาร eLife เดือนพฤษภาคม ค.ศ.2022 นี้เองทีมวิจัยนำเอาตัวอย่างเลือดจากผู้คนจำนวน 4,778 รายที่เก็บไว้ที่ธนาคารเลือด the China Kadoorie Biobank ในจำนวนนี้ 3,401 รายมีประวัติเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด ทีมวิจัยใช้เทคนิคที่เรียกว่า targeted nuclear magnetic resonance ตรวจวัดสารเมแทบอลัยต์ 225 ตัวในตัวอย่างเลือด พบว่ามีอยู่ 24 ตัวที่สัมพันธ์กับรายงานการบริโภคไข่ของเจ้าของเลือด หนึ่งในนั้นคือสารที่ชื่อว่า apolipoprotein A1- a พบในเอชดีแอลซึ่งเป็นคอเลสเตอรอลที่เป็นประโยชน์ นอกจากนี้ทีมวิจัยยังพบเมแทบอลัยต์ 14 ตัวที่อาจก่อปัญหาต่อสุขภาพของหัวใจโดยสรุปคือในไข่มีสารทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของหัวใจและสารที่ก่อปัญหา การบริโภคไข่ในปริมาณไม่มากนัก เช่น วันละฟองจึงช่วยเสริมสุขภาพของหัวใจ แต่หากบริโภคมากเกินไป เมแทบอลัยต์ตัวที่ก่อปัญหารวมถึงปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่อาจเหนี่ยวนำให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพของหัวใจได้ การแนะนำให้บริโภคไข่วันละฟองเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพจึงเป็นคำแนะนำที่ถูกต้องแล้ว ทีมวิจัยสรุปไว้อย่างนั้นโดยไม่แนะนำให้บริโภคมากเกินไป #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน, #ไข่กับสุขภาพของหัวใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *