เพิ่มใยอาหารจากธัญพืชเสริมสุขภาพหัวใจ

ก่อนจะรู้เรื่องข้าวกล้อง รู้จักใยอาหารหรือกากใย (Dietary fibers) กันก่อนจะดีกว่า เดิมเคยเชื่อกันว่าใยอาหาร เป็นสารเคมีในอาหารที่ไม่ให้คุณค่าอะไร สารพวกนี้ทนต่อการย่อยด้วยกรดด่างและเอนไซม์ในทางเดินอาหาร กินเข้าไปแล้วก็กลายเป็นกากปลดปล่อยออกมา ปัจจุบันรู้แล้วว่าใยอาหารให้พลังงานเฉลี่ย 3 แคลอรีต่อกรัม ช่วยป้องกันโรคทางเดินอาหารหลายโรค เป็นอาหารของแบคทีเรียในทางเดินอาหาร ช่วยให้ขับถ่ายปกติ ใยอาหารมีอยู่หลายกลุ่ม ทั้งเซลลูโลส พอลิแซ็กคาไรด์ที่ไม่ใช่เซลลูโลส อย่าง เฮมิเซลลูโลส เพคติน กัม มิวสิเลจ ลิกนิน และอีกหลายชนิด ใยอาหารพบได้ในพืชผักหลายชนิด เช่น ซีเรียลหรือธัญพืช ถั่ว ถั่วเปลือกแข็ง ผลไม้ ผัก ช่วยให้อุบัติการณ์ของโรคต่างๆ ลดลง อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์ยังตั้งข้อสงสัยกันว่าใยอาหารชนิดไหนให้ประโยชน์ต่อการระวังรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดได้มากกว่ากันระหว่างใยอาหารจากธัญพืชและจากผักผลไม้ โดยเฉพาะอย่างในยิ่งในหมู่ประชากรผู้สูงอายุ เมื่อมีคำถามก็ต้องหาคำตอบดร.รูปัก ชิวาโกติ (Rupak Shivakoti) และทีมงานแห่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นิวยอร์ค ทำงานวิจัยเรื่องใยอาหารกับโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุ ตีพิมพ์ในวารสาร JAMA Network Open เดือนมีนาคม 2022 ได้ข้อสรุปน่าสนใจ เริ่มด้วยนักวิจัยทำการประเมินว่าการบริโภคใยอาหารสัมพันธ์กับภาวะอักเสบที่ลดลงในผู้สูงอายุหรือเปล่า รู้ๆกันอยู่ว่าภาวะอักเสบในร่างกายสัมพันธ์กับโรคหลอดเลือดหัวใจ ภาวะอักเสบที่ลดลงเพราะบริโภคใยอาหารมากขึ้นย่อมส่งผลให้โรคหัวใจและหลอดเลือดลดลง ความสัมพันธ์เป็นไปง่ายๆอย่างนั้น ผลการวิจัยพบว่าใยอาหารโดยรวม และใยอาหารจากธัญพืชสัมพัน์เกี่ยวข้องกับภาวะอักเสบที่ลดลงรวมถึงอุบัติการณ์เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ (CVD) ที่ลดต่ำลง ความสัมพันธ์ที่ว่านี้มีค่าสูงกว่าใยอาหารที่มาจากผักผลไม้ สรุปได้ว่าใยอาหารจากธัญพืชให้ผลต่อการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดดีกว่าใยอาหารจากผักผลไม้ ยิ่งไปกว่านั้นยังพบอีกว่าผู้สูงอายุที่มีอายุมากขึ้นเสี่ยงต่อภาวะอักเสบในเซลล์มากขึ้น การได้รับใยอาหารจากธัญพืชจึงย่อมให้ผลต่อการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ดีขึ้นโดยสรุป ควรแนะนำผู้สูงอายุให้บริโภคธัญพืชขัดสีต่ำรวมถึงข้าวกล้องให้มากขึ้นเพื่อให้ได้รับใยอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันภาวะอักเสบภายในเซลล์ ใยอาหารจากผักผลไม้แม้ให้ผลดีต่ำกว่าทว่าให้ประโยชน์เช่นเดียวกัน ซึ่งดีกว่าการได้รับอาหารที่ขาดใยอาหารอย่างมาก นักวิจัยสรุปออกมาอย่างนั้น #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน, #ใยอาหารจากธัญพืช

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *