เนื้อกระทะ หมูกระทะ กะมะเร็งต่อมลูกหมาก ตอนที่ 5

สองสามปีที่ผ่านมาจำได้ว่ามีโอกาสอ่านบทความเรื่อง #หมูกระทะกะมะเร็ง โดยระบุว่ามีการนำ #โซดาไฟ (#Caustic soda) ซึ่งเป็นสารเคมีประเภทด่างที่เรียกว่า #โซเดียมไฮดร็อกไซด์ (NaOH) มาใช้ล้างกระทะย่าง ความที่คราบสกปรกจากเนื้อสัตว์เกาะแน่นมีทั้งไขมัน โปรตีน คราบเขม่า จำเป็นต้องใช้โซดาไฟปริมาณมากทั้งล้างทั้งขัด ว่ากันอย่างนั้น ถึงแม้จะล้างน้ำซ้ำก็ยังไม่หมดคราบเป็นผลให้โซดาไฟคงค้างอยู่ คนที่บริโภคตามหลังจึงเสี่ยงที่จะได้รับโซดาไฟควบคู่ไปกับเนื้อหมูกระทะ หรือเนื้อกระทะ มะเร็งเกิดขึ้นก็ด้วยเหตุนี้ โซดาไฟเป็นสารเคมีที่เป็นของแข็งสีขาวในรูปของเกล็ด เม็ด แผ่น หรือแท่ง ไม่มีกลิ่น มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง เมื่อสัมผัสกับผิวหนังอาจทำให้เกิดการไหม้อย่างรุนแรง สามารถดูดซับความชื้นจากอากาศได้ดี และเมื่อไปละลายน้ำอาจทำให้เกิดความร้อนได้ มีการนำโซดาไฟมาใช้ในการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ และในทางอุตสาหกรรม รวมทั้งอุตสาหกรรมอาหาร การรับโซดาไฟเข้าไปในร่างกายในระยะยาวก่อให้เกิดอันตรายอย่างมาก หากเผลอรับประทานอาจทำให้ระบบทางเดินอาหารทะลุ ส่งผลต่อระบบสืบพันธุ์และพัฒนาการของร่างกาย รวมทั้งก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ด้วย ข้อมูลอย่างนี้เองที่ทำให้มีการกล่าวถึงโซดาไฟกับเนื้อและหมูกระทะการใช้โซดาไฟที่เป็นสารพิษในทางอุตสาหกรรมมีข้อกำหนดให้ทางโรงงานต้องปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย แต่บทความที่กล่าวถึงการนำโซดาไฟไปใช้ล้างภาชนะที่ไม่สะอาดกันเป็นประจำในร้านอาหารอย่างเช่นร้านเนื้อกระทะ หมูกระทะเห็นพูดกันมานานหากเกิดขึ้นจริงก็น่าจะหมายถึงการขาดอนามัยของทางร้าน เรื่องอย่างนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขสมควรลงไปดูแลเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ส่วนที่มีการตั้งข้อสงสัยกันว่าโซดาไฟอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของมะเร็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งต่อมลูกหมากของคนที่กินเนื้อกระทะ หมูกระทะ ไม่น่าจะจริง ข้อเท็จจริงน่าจะมาจากการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลไขมันและโปรตีนจากการได้รับความร้อนจัดมากกว่ากลับไปว่ากันเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากกันต่อ ความที่อุบัติการณ์เกิดมะเร็งต่อมลูกหมากทั่วโลกมีค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในบรรดาชายที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป กระทั่งมะเร็งชนิดนี้อาจเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในเพศชายมีความเชื่อทำนอง “เขาบอกว่า” ที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งต่อมลูกหมากอยู่มาก คงต้องฟังหูไว้หู ลองมาดูกันว่าที่เชื่อกันเป็นตุเป็นตะอย่างนั้น มันมีเหตุมีผลบ้างหรือไม่และข้อเท็จจริงน่าจะเป็นอย่างไรความเชื่อในทำนองตำนานหรือ myth ในภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นเรื่องที่เชื่อกันมานาน บางส่วนเชื่อกันด้วยซ้ำว่าหากทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วจะลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้ ความเชื่อที่ว่านั้นมีอยู่ไม่น้อย คัดมาเฉพาะ 4 เรื่องก็แล้วกัน โดยเรื่องแรกไม่เกี่ยวข้องกับอาหาร ขณะที่อีกสามเรื่องเกี่ยวข้องกับอาหารประเภทที่เชื่อกันว่ากินอย่างนั้นอย่างนี้จะช่วยให้ความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากลดลง หรืออาจถึงขนาดเลิกห่วงมะเร็งต่อมลูกหมากได้เลย ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรลองติดตามกันในตอนต่อไปก็แล้วกัน #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *