เนื้อกระทะ หมูกระทะ กะมะเร็งต่อมลูกหมาก ตอนที่ 2

ผู้ชายเมื่ออายุเกินห้าสิบปีขึ้นไป ความเสี่ยงต่อมะเร็งต่อมลูกหมากจะเพิ่มขึ้น เมื่ออายุเกินหกสิบ ความเสี่ยงจะยิ่งมีมากขึ้น พักหลังจึงได้ข่าวของ #มะเร็งต่อมลูกหมาก อยู่บ่อยๆ เกิดกับคนที่รู้จักคนโน้นบ้าง คนนี้บ้าง ทั้งนักการเมือง ข้าราชการ พ่อค้า ดาราที่เป็นที่รู้จัก เป็นเพราะคนไทยอายุยืนขึ้น มีผู้สูงอายุในสัดส่วนที่สูงขึ้น โดยอาจจะรวมถึงความนิยมบริโภคอาหารปิ้งย่างรวมถึงหมูกระทะและเนื้อกระทะมากขึ้นด้วยก็ได้ปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงต่อมะเร็งต่อมลูกหมากมีตั้งแต่เรื่องอายุคือตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป อายุโดยเฉลี่ยของผู้ชายที่มีปัญหามะเร็งต่อมลูกหมากจะอยู่ที่ประมาณ 70 ปี อีกเรื่องหนึ่งคือประวัติครอบครัว หากใครมีพ่อ หรือพี่น้องเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากโอกาสที่จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากก็ย่อมสูงกว่าคนทั่วไป ปัจจัยเสี่ยงที่พบบ่อยที่สุดคืออาหาร โดยพบว่าผู้ที่บริโภคไขมันจากสัตว์บ่อยครั้งจะมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากขึ้นหากจะถามว่าผู้ชายไทยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากกันมากไหม คำตอบคือมีมากขึ้นทุกปีโดยมีรายงานว่าผู้ชายสูงอายุเสี่ยงต่อมะเร็งต่อมลูกหมากสูงถึงหนึ่งในสิบ รายงานจากโรงพยาบาลศิริราชแห่งเดียว มีผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากมากถึง 500 รายต่อปี เฉพาะที่ใช้หุ่นยนต์ผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากที่โรงพยาบาลนี้ต่อปีก็ปาเข้าไป 150 รายแล้ว มากอย่างนี้จึงไม่ต้องเสียเวลานับตัวเลขจากโรงพยาบาลอื่น บอกได้เลยว่ามะเร็งต่อมลูกหมากกำลังเป็นปัญหาคุกคามผู้ชายไทยอยู่ ไม่ต่างจากมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงสักเท่าไหร่ปัจจัยใหญ่อีกปัจจัยหนึ่งที่สร้างปัญหามะเร็งต่อมลูกหมากคืออาหารการกินหรือพฤติกรรมการกินอาหารของคุณผู้ชายนั่นเอง ที่เป็นปัญหาพบได้บ่อยที่สุดคือการบริโภคอาหารไขมันสูง รวมทั้งอาหารที่มีไขมันซ่อนอยู่สูง อย่างเช่น เนื้อแดงทั้งหลาย ถึงตอนนี้มีรายงานวิจัยให้ผลสรุปออกมาแล้วว่าคนที่รักชอบอาหารประเภทเนื้อหรือหมูกระทะ มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหามะเร็งต่อมลูกหมากได้สูง หากคิดจะลดปริมาณการบริโภค #เนื้อกระทะ หรือ #หมูกระทะ ที่ย่างกับไฟหรือความร้อนพวกนี้ลงบ้าง หากทำได้ก็น่าจะรีบทำเสียตั้งแต่ตอนนี้ #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *