เทคนิคยีนบำบัดเพื่อลดโรคอ้วนโดยกระตุ้นการสร้างโปรตีน Grb10

เข้าปีใหม่ปีกระต่ายตามทัศนคติจีน-ไทย มาถึง ค.ศ.2023 โรคอ้วนยังเป็นปัญหาใหญ่ หมายถึงค่าดัชนีมวลกาย “บีเอ็มไอ” เกินตัวเลข 30 อย่างในสหรัฐอเมริกาเวลานี้ คนอเมริกันเป็นโรคอ้วนอยู่ที่ระดับ 42% หากรวมคนอ้วนทั่วไปเข้าไปด้วย คนอเมริกันสามในสี่คนหรือ 75% นับเป็นคนอ้วน น่าห่วงกันขนาดนั้น จะรักษากันอย่างไร ใช้โภชนาการก็แล้ว ออกกำลังกายก็แล้ว ยาก็แล้ว ยังหาแววความสำเร็จไม่พบ เหลือแต่การผ่าตัดซึ่งเจ็บตัวเปล่า อย่ากระนั้นเลยใช้ยีนบำบัด (Gene therapy) จะดีกว่า เรื่องที่จะกล่าวถึงนี้ทีมวิจัยในสหรัฐอเมริกาจับมือกับทีมวิจัยในประเทศจีน ค้นหาแนวทางลดโรคอ้วนร่วมกัน เรื่องอย่างนี้ขออย่าแปลกใจเลย สองประเทศนี้แม้ขัดแย้งกันทางการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ เทคโนโลยี จนคล้ายจะทำสงครามกันอยู่รอมร่อ แต่ในวงการวิชาการยังทำงานร่วมกันได้ ทั้งทำร่วมกันบ่อย โลกทางวิชาการเป็นอย่างนี้เสมอ งานวิจัยที่จะกล่าวถึงนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Metabolism ฉบับเดือนมกราคม 2023 ชื่อเรื่องคือ Hypothalamic Grb10 enhances leptin signalling and promotes weight loss โดยทีมวิจัยจาก Baylor College of Medicine สหรัฐอเมริการ่วมกับ the Second Xiangya Hospital แห่ง Central South University ประเทศจีนและ University of Texas Health Science Center at San Antonio สหรัฐอเมริกา โดยใช้โปรตีน Grb10 ที่สร้างจากยีนในโครโมโซมคู่ที่ 7 ซึ่งออกฤทธิ์บริเวณสมองส่วนไฮโปธาลามัส ทีมวิจัยรู้ว่าโปรตีนตัวนี้ช่วยเร่งการทำงานของฮอร์โมนอิ่ม “เล็พติน” (Leptin) ทำให้ออกอาการอิ่มได้เร็ว ช่วยลดการกิน ผลคือหนูทดลองที่ได้รับการกระตุ้นการสร้างโปรตีน Grb10 มีน้ำหนักตัวลดลง โรคอ้วนหายไป กระบวนการไม่ซับซ้อน คล้ายการทำงานของยารักษาเบาหวาน เป็นงานวิจัยที่อาจให้ผลสัมฤทธิ์ได้ดี เชื่อกันอย่างนั้นวงการแพทย์และโภชนาการรู้กันมาก่อนว่าสาเหตุหนึ่งที่คนอ้วนกลายเป็นโรคอ้วนจนควบคุมไม่ได้คือจุดอิ่ม (Satiety receptor) ในสมองส่วนไฮโปธาลามัสเกิดภาวะดื้อต่อฮอร์โมนเล็พตินที่สร้างจากเซลล์ไขมันปล่อยผ่านกระแสเลือดขึ้นมากระตุ้นสมอง เมื่อจุดอิ่มไม่ตอบสนองต่อฮอร์โมนอิ่ม ผู้ป่วยจึงไม่หยุดกิน โรคอ้วนย่อมติดตามมา ทีมวิจัยกระตุ้นการทำงานของยีนที่ควบคุมการสร้างโปรตีน Grb10 เร่งการทำงานของเล็พติน โปรตีนถูกสร้างมากขึ้น ทำงานแข็งขันขึ้น ภาวะดื้อต่อเล็พตินจึงลดลง ผู้ป่วยหยุดกินเมื่อรู้สึกอิ่ม หรือแม้ยังไม่อิ่มก็ตามที นักวิจัยพบว่าหากควบคุมการทำงานของฮอร์โมนเล็พตินผ่านโปรตีน Grb10 ได้ย่อมควบคุมโรคอ้วนได้ ใครที่เป็นโรคอ้วน ระหว่างรอการพัฒนายาควบคุม Grb10 ขอให้บันยะบันยังการกินกันไว้หน่อย จะได้ไม่อ้วนเพิ่มเติมขึ้น ขอกันง่ายๆแต่ปฏิบัติได้ยากอย่างนี้นี่แหละ อย่าว่ากัน #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน, #Grb10, #โรคอ้วน, #ยีนบำบัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *