เติร์ก จากชนเผ่าเร่ร่อนสู่จักรวรรดิ จากยุคโบราณสู่ยุคใหม่

หนังสือกำลังจัดเตรียมตีพิมพ์ เป็นหนังสือรวมเล่มจากบทความในเฟซบุ้คภายใต้ชื่อ Dr.Winai Dahlan ที่นำเสนอใน พ.ศ.2563 ทั้งส่วนของเรื่องราว “ชนชาวเติร์กกับพลังและโมเมนตัมที่ขับเคลื่อนประวัติศาสตร์โลก” และ “มัมลุกส์ ทหารทาสเติร์กผู้พิชิตมองโกลและนักรบครูเสด” รวมบทความได้ทั้งสิ้น 80 ตอน จัดรวมเล่มเพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้สนใจใคร่รู้เป็นเรื่องราวของชนเติร์กนับจากอดีตกระทั่งปัจจุบันหนังสือเล่มนี้จัดทำเพื่อสาธารณกุศล ไม่มีการจัดจำหน่าย ผู้ประสงค์ในหนังสือเล่มนี้เพียงบริจาคแก่ “มูลนิธิมุฮัมมะดียะฮฺ (เอร์ฟาน-ยุพา ดะห์ลัน อนุสรณ์) ดำเนินงานร่วมกับมูลนิธิพัฒนาวิทยาศาสตร์ฮาลาล และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายได้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนำไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาของเยาวชนในรูป “โรงเรียนสอนคิด” (مدرسة التفكير Thinking School) ที่จัดตั้งขึ้น ณ ถนนคลอง 15 ต.ชุมพล อ.องครักษ์ จ.นครนายก อันมีเจตนาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ธำรงประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอันเป็นที่รักสืบไปจัดพิมพ์เสร็จแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *