เตรียมเดินทางไป Malang, Indonesia บินเครื่อง Thai ไป Jakarta

เตรียมเดินทางไป Malang, Indonesia บินเครื่อง Thai ไป Jakarta แล้วต่อเครื่อง Garuda ไป Surabaya ระยะทาง 662 กม.ทางตะวันออก จากนั้นนั่งรถไป Malang ลงไปทางใต้ระยะทาง 95 กม. ปัจจุบันเป็นทางด่วนตลอดทาง ผมมีรายการบรรยายที่มหาวิทยาลัย Brawijaya เมือง Malang ต้องเดินทางกันทั้งวัน อินโดนีเซียมีเมืองใหญ่อยู่มาก Malang ไม่ใช่เมืองเล็ก มีประชากรเป็นล้าน แต่ไฟลท์บินค่อนข้างน้อย ต้องบินไปลง Surabaya เมืองใหญ่อันดับสองของอินโดนีเซีย จากนั้นนั่งรถเกือบสองชั่วโมง เส้นทางผ่านภูเขาไฟใหญ่ที่ยังไม่ดับชื่อ Semaru และไร่ยาสูบ จะได้กลิ่นใบยาสูบจากโรงอบใบยา และโรงอบสมุนไพรที่ผสมใบยาสูบทำเป็นบุหรี่เกรเต็ก (kretek) สูบแล้วจะมีเสียงเปรี้ยะๆ กลิ่นหอมฟุ้ง พื้นที่แถบนี้ผมผ่านไปบ่อย ครั้งนี้ผมเดินทางพร้อมสองด็อกเตอร์สาว ดร.พรพิมล มะหะหมัด และ ดร.นูรีซัน มะหะหมัด งานบรรยายของผมเป็นเรื่อง Halal Blockchain ซึ่งทางอินโดนีเซียให้ความสนใจสูง ผมพัฒนา blockchain สายแรกเสร็จแล้ว เทคโนโลยีนี้จะเปลี่ยนโฉมหน้าอุตสาหกรรมและพาณิชย์ฮาลาล คาดหวังไว้อย่างนั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *