เด็กติดหวานทำให้สติปัญญาเสื่อมถอย

เตือนกันมานานว่าเด็กที่บริโภคน้ำตาลมากอาจมีผลทำให้สติปัญญาต่ำลง งานวิจัยยืนยันทำนองนั้น เพียงแต่ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าอะไรคือกลไกที่ทำให้เกิดปัญหาที่ว่านั้นขึ้น ครั้งใหม่นี้ ดร.เอมิลี โนเบิล (Emily E. Noble) แห่งมหาวิทยาลัยจอร์เจีย (UGA) สหรัฐอเมริกา ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเซาเทิร์น แคลิฟอร์เนีย (USC) ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม โดยครั้งใหม่นี้มีข้อมูลวิจัยที่แสดงเหตุผลส่วนหนึ่งซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Translational Psychiatry ต้นปี 2021 นี้เองโดยรายงานว่าการบริโภคน้ำตาลเป็นประจำมีผลทำให้แบคทีเรียบางชนิดในลำไส้ใหญ่เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรนำไปสู่ความผิดปกติในการทำงานของสมองส่วนฮิปโปแคมปัสและระบบความจำของเด็ก ข้อมูลสรุปไว้อย่างนั้นนักวิชาการเตือนภาคอุตสาหกรรมอาหารมานานว่าอาหารที่เตรียมสำหรับเด็ก ไม่ว่าจะเป็นอาหารหลัก อย่างเช่น อาหารเช้า หรือแม้กระทั่งของขบเคี้ยวที่ผลิตเพื่อเด็ก ไม่ควรเติมน้ำตาลมากเกินไปเนื่องจากอาจมีผลทำให้เด็กเกิดปัญหาการพัฒนาด้านสติปัญญา เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ เนื่องจากมีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กวัยเรียน กระทบไปถึงการพัฒนาสังคม น่าห่วงขนาดนั้น เดิมเข้าใจกันว่ากลไกเป็นผลมาจากการทำงานของสารกึ่งฮอร์โมนที่มีชื่อว่าเซโรโทนิน (Serotonin) ที่ส่งผลให้เกิดความเฉื่อย ง่วงเหงาหาวนอน กระทั่งขาดการทบทวนบทเรียน โดยเซโรโทนินเข้าไปมีผลต่อการทำงานของสมองส่วนที่เรียกว่าฮิปโปแคมปัส (Hippocampus) เชื่อกันอย่างนั้นมานาน เพียงแต่หาข้อมูลยืนยันกันตรงๆไม่ได้ เป็นเพียงสมมติฐานว่ากันอย่างนั้นงานวิจัยครั้งใหม่นี้ ทีมวิจัยศึกษาในหนูทดลองวัยเทียบเท่ากับเด็ก โดยให้กินเครื่องดื่มที่ผสมน้ำตาล 11% เทียบเท่ากับมนุษย์ดื่มน้ำอัดลมเติมน้ำตาลวันละหนึ่งกระป๋องทุกวัน จากนั้นทำการศึกษาการเปลี่ยนแปลงชนิดของแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่ พบว่าหนูที่กินน้ำตาลปริมาณตามที่กำหนดนี้ทุกวัน ปริมาณแบคทีเรียชนิดที่มีชื่อว่าพาราแบคทีรอยเดส (Parabacteroides) เพิ่มปริมาณขึ้นในขณะที่ระดับการเรียนรู้ของหนูมีค่าลดลงเมื่อเทียบกับหนูที่ไม่ได้กินน้ำตาล เพื่อยืนยันว่าแบคทีเรียกลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับระดับการเรียนรู้จริง นักวิจัยเติมแบคทีเรียชนิดนี้ลงในลำไส้ใหญ่ของหนูทดลองอีกกลุ่มหนึ่งโดยตรง จากนั้นให้กินอาหารปกติไม่มีการเติมน้ำตาล เมื่อศึกษาระดับการเรียนรู้ชนิดที่เกี่ยวข้องกับสมองส่วนฮิปโปแคมปัส สิ่งที่พบคือหนูกลุ่มนี้มีระดับการเรียนรู้ต่ำลง สติปัญญาเสื่อมถอย แสดงว่าการเรียนรู้เกี่ยวข้องกับแบคทีเรียกลุ่มนี้ที่มีปริมาณมากเกินไปในทางเดินอาหาร การบริโภคน้ำตาลเป็นประจำเป็นผลให้แบคทีเรียกลุ่มนี้เพิ่มปริมาณขึ้นในลำไส้ใหญ่ นำไปสู่ความผิดปกติของสมองทางด้านการเรียนรู้ สรุปคือเด็กที่บริโภคน้ำตาลมากเกินไป มีผลทำให้เกิดปัญหาการเรียนรู้และระดับสติปัญญาจริง โดยเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงชนิดของแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่ งานวิจัยสรุปได้อย่างนั้น นี่คือคำอธิบายหนึ่ง อาจมีกลไกอื่นๆเข้าไปเกี่ยวข้องอีกก็ได้ สมควรเรียนรู้กันไว้ #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน, #น้ำตาลกับสมอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *