เคล็ดลับอายุเกินร้อย

หลานชายของผม นายแพทย์สัณฐิติ ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำโครงการ “อายุเก้าสิบปีเดินได้” กระตุ้นให้บุคลากรจุฬาลงกรณ์ปฏิบัติ เชื่อมั่นว่าหากปฏิบัติแล้ว อายุยืนยาวเกินร้อยปีโดยไม่มีปัญหาด้านกายภาพ ยังเดินได้ ไม่ต้องใช้วีลแชร์หรือรถเข็น สติปัญญายังดีไม่มีปัญหาอัลไซเมอร์ เคล็ดลับอยู่ตรงทำร่างกายให้แอคทีฟ เคลื่อนไหวอยู่บ่อย ออกกำลังกายสม่ำเสมอ นอนให้เพียงพอ สำคัญคือต้องบริโภคอาหารให้ถูกต้อง ใครสนใจลองติดต่อไปที่ศูนย์บริการสุขภาพจุฬาฯจะได้คำแนะนำที่ดี ในที่นี้ผมจะแนะนำอีกวิธีหนึ่ง เนื่องจากวิธียืดอายุขัยโดยมีสุขภาพที่ดียังมีวิธีการอยู่อีกหลายสิบให้เลือกในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เชื่อกันว่าอายุขัยมนุษย์โดยเฉลี่ยยืนยาวเกิน 140 ปี แต่ก้าวไปไม่ถึงจุดนั้นเนื่องจากมีสารพัดปัญหาเข้ามาลดทอน ตั้งแต่พันธุกรรม พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ สภาพเจ็บป่วย โรคภัยที่เข้ามาเบียดเบียน ภาวะบาดเจ็บ อุบัติเหตุ ความเฉื่อยชาทางกายภาพ อาหารการกิน นักวิจัยทำการศึกษาผู้คนในสังคมที่มีอายุเฉลี่ยยืนยาวใกล้หรือเกินร้อยปี อย่างชาวเมืองอิคาเรีย กรีซ โลมาลินดา แคลิฟอร์เนีย นิโกยา คอสตาริกา โอกินาวา ญี่ปุ่น ซาร์ดีเนีย อิตาลี ชุมชนเหล่านี้แม้มีพันธุกรรมแตกต่างกัน บุคลิกภาพไม่เหมือนกัน แต่มีพฤติกรรมร่วมที่ทำให้อายุขัยยืนยาวเกินร้อยปี นักโภชนาการและนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ลองรวบรวมพฤติกรรมร่วมของคนในชุมชนเหล่านั้นได้ 8 ประการ ตีพิมพ์ในวารสาร The Journal of Epidemiology & Community Health ค.ศ.2016 แนะนำให้คนในชุมชนอื่นลองนำไปปฏิบัติดู ดังนี้1. เพิ่มผักสามส่วนผลไม้สองส่วนในอาหารประจำวัน เลือกผักผลไม้สารพัดสี สารพัดกลิ่น สารพัดรสชาติ2. ลดการบริโภคเนื้อสัตว์ลงโดยเฉพาะเนื้อแดง3. เคลื่อนไหวร่างกายบ่อยขึ้น ไม่ทำตัวเฉื่อยชา ไม่นั่งนานเกิน ออกเดินสม่ำเสมอให้ได้ทุกวัน 4. เลือกแหล่งโปรตีนจากพืชทดแทนเนื้อสัตว์ เพิ่มการบริโภคถั่วเมล็ดเปียก (legumes) ถั่วเมล็ดแห้ง (beans) ถั่วเปลือกแข็งหรือนัท (nuts) เมล็ดพืช (seeds)5. เลือกบริโภคธัญพืชทั้งเมล็ดประเภทขัดสีต่ำ เช่น ข้าวกล้อง 6. เลือกเพื่อนที่ดีและคู่ชีวิตที่ดีไว้ข้างกาย 7. ปรับพฤติกรรมการกิน หยุดเมื่อใกล้อิ่ม ไม่กินจนอิ่มตื้อ เคี้ยวช้าๆ ไม่กินเร็ว8. ลดอาหารประเภทผลิตภัณฑ์ เช่น อาหารกระป๋อง อาหารซอง อาหารสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว น้ำอัดลมงานวิจัยจำนวนนับร้อยชิ้นยืนยันว่าปฏิบัติได้เช่นนี้ช่วยยืดอายุขัยได้แน่นอน พวกเราลองนำไปปฏิบัติกันดู #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน, #อายุขัยเกินร้อย (ภาพจาก https://www.nature.com/articles/492S6a)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *