เครือข่ายสี่มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย

ศวฮ. เยี่ยมชมและสร้างเครือข่ายวิจัย 4 มหาวิทยาลัย ในเมืองมากัซซาร์ ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30-17.30 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ได้รับเชิญเพื่อเข้าเยี่ยมชมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ 4 มหาวิทยาลัยในเมืองมากัซซาร์ ได้แก่ University Muslim Indonesia , Hasanuddin University, Muhammadiyah Makassar University และ Bosowa universityวัตถุประสงค์ในการเยี่ยมชมครั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือในอนาคตด้านการพัฒนางานวิจัย การแลกเปลี่ยนบุคลากร การพัฒนาหลักสูตร และการจัดงานประชุมวิชาการร่วมกัน นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน การบรรยายในครั้งนี้ได้กล่าวถึงความเป็นมาของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลและการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ฮาลาลในการคุ้มครองผู้บริโภค ณ Hasanuddin University ให้แก่ อาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งลงนามความร่วมมือ MOU ทางวิชาการร่วมกันระหว่าง ศวฮ.และ Hasanuddin University อีกด้วยการมาเยือนของ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ที่เมืองมากัซซาร์ครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ของเมืองมากัซซาร์เป็นอย่างมาก เนื่องจาก รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ถือว่าเป็นบุคคลต้นแบบที่สร้างประวัติศาสตร์ศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลให้เป็นที่รู้จักระดับนานาชาติและเป็นต้นแบบของการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นหลานของ ไย้ อะหมัด ดะห์ลัน บุคคลที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประชาคมชาวอินโดนีเซียอีกด้วย#MOU#Indonesia#DrWinai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *