อ้วนเพราะแพ้ปากหรือแพ้ฮอร์โมน

“ตามใจปากเป็นหมู” คนโบราณว่าไว้อย่างนั้น หมายความว่า คนอ้วนกระทั่งน้ำหนักเกินมาตรฐาน เป็นผลมาจากการตามใจปาก กินอย่างไม่บันยะบันยัง สุดท้ายร่างกายสะสมไขมันจนกระทั่งอ้วนเป็นหมู หากสมุฏฐานหรือสาเหตุของความอ้วนมาจากการกิน ต้นตอเป็นอย่างนั้น การแก้ไขก็ง่าย แค่หยุดกิน ร่างกายก็ผอมลงได้ แต่ถามหน่อยเถอะ การห้ามใจหยุดกินเพื่อลดความอ้วนมันง่ายอย่างนั้นจริงๆหรือ ความอ้วนมาจากหลายสาเหตุ เป็นผลจากโรคบ้าง จากพันธุกรรมบ้าง จากยาบ้าง แต่ส่วนใหญ่ เป็นผลมาจากการกิน ลองศึกษาลึกลงไปในทางเมแทบอลิซึมจริงๆ สิ่งที่พบคือร่างกายกิน เพราะจิตใจบังคับ ผ่านการทำงานของฮอร์โมนที่ผลิตมาจากสมอง อันเป็นกลไกทางเมแทบอลิซึม ที่เกิดขึ้นเพื่อปกป้องตนเอง การต่อสู้กับฮอร์โมนไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องเข้าใจการทำงานของฮอร์โมนให้ได้เสียก่อนเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2553 มีผู้ป่วยโรคอ้วนชนิดสาหัสถูกหามส่งเข้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เธอมีน้ำหนักตัว 350 กิโลกรัม ศัลยแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้เทคนิคการผ่าตัด รัดกระเพาะ (Laparoscopic Gastric Bypass) เป็นการผ่าตัดผ่านกล้อง เพื่อลดขนาด กระเพาะอาหาร ด้วยการตัดเชื่อมกระเพาะอาหาร ในการรักษา ผู้ป่วยเป็นคนไข้ในพระอุปถัมภ์ ของทูลกระหม่อมอุบลรัตน์ ใช้เวลารักษา 111 วัน ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2553 เธอออกจากโรงพยาบาล ด้วยน้ำหนักตัว 88 กิโลกรัม น้ำหนักหายไป 262 กิโลกรัม มหัศจรรย์พันลึกได้ขนาดนั้นการรัดกระเพาะเป็นผลให้อาหารอ้อมกระเพาะตอนกลางลงลำไส้ กลไกการทำงานของฮอร์โมนหิวหรือกรีลิน (Ghrelin) ที่สร้างจากตอนกลางกระเพาะเพื่อส่งไปยังสมองส่วนไฮโปธาลามัสไม่เกิดขึ้น การผ่าตัดเป็นผล ให้ฮอร์โมนหิวหยุดทำงาน สมองจึงหยุดกลไกการหาอาหาร หยุดการกิน หยุดการสะสมอาหารและพลังงาน สุดท้ายร่างกายจำต้องสลายไขมันที่สะสมไว้ เพื่อนำมาเป็นพลังงาน น้ำหนักตัวลดลงฮวบฮาบเพราะเหตุนี้มาวันนี้ นักโภชนาการรู้แล้วว่า ความอ้วนส่วนใหญ่เกิดจากกลไกการทำงานของฮอร์โมนหิวที่ไม่หยุดทำงาน ในขณะที่ร่างกายเกิดภาวะดื้อต่อฮอร์โมนอิ่มหรือเล็พติน เรียกกันว่า Leptin resistance กลไกร่างกาย จึงค้างอยู่ในสภาวะการทำงานของฮอร์โมนหิว โดยฮอร์โมนอิ่มไม่ทำงาน ดังนั้น เพื่อหยุดการกิน อย่างไม่บันยะบันจำต้องหยุดฮอร์โมนหิว และให้ฮอร์โมนอิ่มทำงาน หากเข้าใจวงจรการทำงานของฮอร์โมนหิว-อิ่ม ถ่องแท้แล้ว การลดความอ้วนก็ง่าย #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน, #โรคอ้วน, #ฮอร์โมนหิว-อิ่ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *