อีดมุบารอกสำหรับทุกท่านทั้งที่เป็นมุสลิมและต่างศรัทธา ขอขมาจากใจในทุกสิ่งที่ล่วงเกิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *