อีกครั้งกับรางวัลเลิศรัฐ ระดับดีเด่นด้านนวัตกรรมการบริการภาครัฐ

หน้าที่หนึ่งของราชการคือการบริการแก่สาธารณะและภาคประชาชน ดังนั้นเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพแก่หน่วยราชการทั่วประเทศให้ทำหน้าที่นี้ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) สำนักนายกรัฐมนตรี คัดเลือกหน่วยราชการทั่วประเทศให้รับรางวัลด้านการบริการภาครัฐจากนายกรัฐมนตรี ชื่อ “รางวัลเลิศรัฐ” รางวัลจัดแบ่งเป็นกลุ่ม หนึ่งในรางวัลสูงสุดคือ “รางวัลดีเด่นด้านงานนวัตกรรมการบริการภาครัฐ” พ.ศ.2563 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลส่งชิ้นงานเข้าประกวด ผลสรุปออกมาว่างานเรื่อง “H-Number นวัตกรรมระบบค้นหาวัตถุเจือปนอาหารฮาลาลแม่นยำเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต” ได้รับการตัดสินจาก กพร.ให้รับรางวัลเลิศรัฐระดับดีเด่นด้านนวัตกรรมการบริการภาครัฐซึ่งเป็นหนึ่งในรางวัลระดับสูงสุด โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจะเข้ารับรางวัลจากผู้แทนนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 นี้ ณ ศูนย์ประชุมเมืองทองธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยรับ “รางวัลเลิศรัฐ ระดับดีเด่นด้านนวัตกรรมการบริการภาครัฐ” มาแล้วกับผลงาน “HAL-Q นวัตกรรมระบบบริหารจัดการคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลครบวงจร” ใน พ.ศ.2556 ครั้งนี้จึงเป็นอีกครั้งกับรางวัลระดับเกียรติยศ ร่วมแสดงความยินดีกับเราที่พัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลสร้างสรรค์หลากหลายผลงานให้กับวงการฮาลาลประเทศไทยกระทั่งได้รับรางวัลในระดับชาติและระดับโลก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *