อินโดนีเซียรณรงค์การไหว้

การไหว้ ในภาษาบาฮาซา อินโดนีเซียและมาเลเซียเรียกว่า “เซิมบะฮฺ” (Sembah) การทักทายกันด้วยการไหว้เรียกว่า salam sembah คนอินโดนีเซียกับมาเลเซียยกมือไหว้ไม่เหมือนกัน คนอินโดไหว้ทักทายกันมานานตั้งแต่ประวัติศาสตร์ ต่อเมื่ออิสลามเผยแผ่เข้ามาจึงมีประเพณีจับมือสลามตามมาด้วย โดยทำกับคนเพศเดียวกัน

ผมไปอินโดนีเซีย เจอะเจอญาติพี่น้อง หากเป็นสตรีก็ยกมือไหว้กันทุกครั้ง คนอินโดนีเซียไหว้สวยแต่ต่างจากคนไทยเล็กน้อย แม้ยกมือสูงถึงคางไม่ใช่แค่ระดับอก แต่คนไทยมักไหว้โดยใช้ปลายนิ้วสัมผัสหรือใกล้ปลายจมูก ผมไหว้ญาติผู้ใหญ่ที่อินโดนีเซียอย่างไทย เขาก็ไหว้แบบอินโดนีเซีย คนมาเลย์ไหว้น้อยกว่าคนอินโด โดยมักไหว้คนในราชวงศ์ ยกมือสูงถึงหน้าผาก ก้มศีรษะ แต่กับคนทั่วไป คนมาเลย์จะใช้วิธีจับมือสลาม

เวลานี้ประเพณีไหว้แพร่ไปทั่วโลก ทางอินเดียพยายามรณรงค์ให้คนทั้งโลกเรียกว่า “นมัสเต” (Namaste) โดยว่าเริ่มต้นจากฮินดู คนปากีสถานให้เรียก “ซาลามนมัสเต” บอกว่าเป็นวัฒนธรรมเอเชียใต้ใช้กันมานาน คนไทยให้เรียก “ไหว้” (Wai) คนอินโดและมาเลย์ให้เรียก “เซิมบะฮฺ” (Sembah)

ช่วงการระบาดของโควิด-19 ทีวีอินโดนีเซียรณรงค์ให้คนอินโดนีเซียทักทายด้วยเซิมบะฮฺ หรือสะลามเซิมบะฮฺ บางครั้งก็เรียกว่าเซอลามัตเซิมบะฮฺ จะเรียกว่าไหว้หรือนมาสเตหรือเซิมบะฮฺก็น่ารักด้วยกันทั้งนั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *