อาหารสีรุ้ง (Rainbow diet) ช่วยฟื้นฟูสมอง

คนเราเมื่ออายุมากขึ้นความเสื่อมถอยของสุขภาพร่างกายและสติปัญญามักมาเยือน เกิดอาการขี้หลงขี้ลืม จดจำอะไรไม่ค่อยได้ เรียนรู้สิ่งใหม่ได้ยาก สมาธิจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำได้ไม่ง่ายเหมือนเก่า ตัดสินใจไม่ฉับไว การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เรียกกันในทางวิชาการว่า “ความถดถอยของความรู้ความเข้าใจ” (Cognitive decline หรือ CD) ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าคนๆนั้นกำลังจะมีปัญหาสมองในอีกไม่กี่ปีนับจากนั้น ปัญหาเช่นนี้แก้ไขให้คืนกลับมาเป็นปกติได้ยาก แต่ยังสามารถชะลอให้ช้าลงได้ วิธีง่ายที่สุดคือการใช้อาหารศาสตราจารย์ นพ.ดร.วอลเตอร์ วิลเลตต์ (Walter Willette) นักโภชนาการระดับโลกชื่อดังแห่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด บอสตัน สหรัฐอเมริกา นำทีมทำการศึกษาวิจัยในหญิงปกติอายุเฉลี่ย 48 ปีจำนวน 49,493 คน และชายปกติอายุเฉลี่ย 51 ปีจำนวน 27,842 คน ติดตามศึกษานาน 20 ปีโดยดูพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การใช้ชีวิต ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงของสมอง สติปัญญา จากนั้นวิเคราะห์และจัดทำรายงานตีพิมพ์ไว้ในวารสาร Neurology ปลายเดือนกรกฎาคม 2021 ได้ข้อมูลที่น่าสนใจสิ่งที่ทีมวิจัยพบคือเมื่ออาสาสมัครทั้งชายและหญิงบริโภคอาหารที่อุดมไปด้วยสารไฟโตนิวเทรียนท์ประเภทฟลาโวนอยด์ ฟลาโวนส์ หรือแอนโธไซยานิน ซึ่งพบมากในผลไม้และผักหลากสีสัน ทำให้อาหารเป็นคล้ายอาหารสีรุ้ง (Rainbow diet) อุดมไปด้วยสีแดง เหลือง ส้ม เขียว สีน้ำเงิน สีดำ ด้วยการบริโภคพริกสีต่างๆ เบอร์รีชนิดต่างๆ ส้ม แอปเปิล พืชผักโดยตกแต่งอาหารในแต่ละวันด้วยสีต่างๆ คนกลุ่มนี้มีภาวการณ์ทำงานของสมองที่ค่อนข้างดี โดยเสี่ยงต่อภาวะความถดถอยของความรู้ความเข้าใจหรือ CD น้อยกว่ากลุ่มที่บริโภคอาหารที่ขาดสีสันประมาณร้อยละ 20 ซึ่งถือว่าสูง สีของผักผลไม้ที่มีผลมากที่สุดคือสีดำหรือสีน้ำเงินซึ่งอุดมไปด้วยสารแอนโธไซยานินและฟลาโวนส์ ข้อแนะนำของทีมวิจัยคือผู้สูงอายุควรเสริมผักผลไม้ในมื้ออาหารเพื่อให้อาหารแต่ละมื้อหรือแต่ละวันเต็มไปด้วยสีสันหรือสีรุ้งทั้งสีส้มสีเหลือง สีแดง สีเขียว เขียวเข้ม เขียวอ่อน สีดำ สีน้ำเงิน สีขาว เท่ากับการเติมสารไฟโตนิวเทรียนท์ให้กับร่างกาย สารไฟโตนิวเทรียนท์เหล่านี้จะช่วยชะลอการเสื่อมถอยของเซลล์ประสาทในสมอง ช่วยลดอาการของ CD ที่สร้างปัญหาให้กับผู้สูงอายุจนกระทั่งกระทบกับการใช้ชีวิต ก่อให้เกิดความเครียด ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ การเสริมสีสันในมื้ออาหารเริ่มกันในวัยสูงอายุเลยก็ยังได้ แต่จะให้ดีกว่านั้นคือเสริมกันตั้งแต่วัยหนุ่มวัยสาว เพื่อสมองและสติปัญญาจะได้ไม่เสื่อมถอยเร็วนักในวัยสูงอายุ อยากให้พวกเราไปลองทำดู #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน, #อาหารสีรุ้ง, #rainbowdiet, #สุขภาพสมอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *