อาหรับ-เบอร์เบอร์ มุสลิมผู้สร้างอารยธรรมอิสลามในสเปน ตอนที่ 26

ความขัดแย้งระหว่างชนเบอร์เบอร์กับชนอาหรับไม่ได้จำกัดพื้นที่เฉพาะในไอบีเรียหรือฮิสปาเนียเท่านั้น ทว่ายังสัมพันธ์ใกล้ชิดกับความขัดแย้งในดินแดนมัฆริบหรืออัฟริกาเหนือด้วยโดยเริ่มต้นจากเมืองแทนเจียร์ รากของปัญหาอาจมาจากการถือกลุ่มถือเผ่าถือครอบครัวที่ฝังรากลึกอยู่ในวัฒนธรรมอาหรับรวมถึงชนเผ่าในพื้นที่อัฟริกาเหนือนับกันตั้งแต่ยุคก่อนการกำเนิดของอิสลามในศตวรรษที่ 7 ความขัดแย้งเกิดขึ้นแม้ในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัด (ซ.ล.) ค.ศ.570-632 ต่อเนื่องไปจนถึงยุคสมัยคอลีฟะฮฺรอซิดุนหรือสี่คอลีฟะฮฺผู้ทรงคุณธรรม (ค.ศ.632-661) ความขัดแย้งรุนแรงขึ้นในยุคสมัยของคอลีฟะฮฺอาลี อะลัยฮิสลาม ซึ่งเกิดความขัดแย้งรุนแรงกับมุอาวียะฮฺ อิบนฺ อะบูซุฟยาน ผู้ก่อตั้งราชวงศ์อุมัยยะฮฺ (ค.ศ.661-750)ในความขัดแย้งระหว่างมุสลิมด้วยกันยังมีความขัดแย้งอื่นแทรกเข้ามานำไปสู่การกำเนิดกลุ่ม “เคาะวาริจญ์” (الخوارج Khawarij) สร้างแนวคิดทางศาสนารุนแรงไม่ขึ้นกับใคร เป็นแนวคิดที่เริ่มตั้งแต่ทศวรรษที่ 630 เติบโตไปในหลายพื้นที่โดยหนึ่งในนั้นคือดินแดนมัฆริบที่ชักนำไปสู่การกบฏของชนเบอร์เบอร์ต่อคอลีฟะฮฺในดามัสกัส โดยเริ่มใน ค.ศ.739 ยุคสมัยของคอลีฟะฮฺฮิชัม อิบนฺ อับดุลอัลมาลิก (Hisham ibn Abd al-Malik) ลุกลามจากอัฟริกาเหนือข้ามเข้าไปในดินแดนอันดาลุส แม้สุดท้ายกองทัพอาหรับซีเรียสามารถปราบปรามการลุกฮือของชนเบอร์เบอร์ได้ใน ค.ศ.743 รักษามณฑลอิฟริฆิยะฮฺในอัฟริกาเหนือและอันดาลุสไว้ใต้การปกครองของชนอาหรับได้อีกครั้ง ทว่าพื้นที่ไกลออกไปจากศูนย์กลางทั้งในดินแดนมัฆริบและอันดาลุสกลับแตกออกเป็นเสี่ยงอันเป็นที่มาของอาณาจักรมุสลิมที่มิใช่อาหรับทั้งในอัฟริกาเหนือและดินแดนอันดาลุสที่ถือกำเนิดขึ้นหลังจากนั้นระหว่างการลุกฮือของชนเบอร์เบอร์ในพื้นที่ตอนกลางของฮิสปาเนียโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่รอบคอร์โดบา ทัพเบอร์เบอร์ที่ประจำการในพื้นที่ภาคเหนือของไอบีเรียค้ำยันการลุกฮือของชนวิสิกอสและสเปนในพื้นที่ที่เรียกว่าโควาดองกาได้ถอนตัวออกจากพื้นที่มุ่งหน้าลงทางใต้เพื่อต่อต้านทัพอาหรับซีเรียสร้างโอกาสให้ชนอัสทูเรียน (Asturian) ในพื้นที่โควาดองกาที่นำโดยกษัตริย์อัลฟองโซที่ 1 (Alfonso I) นำทัพลงมากวาดต้อนประชาชนในพื้นที่ราบขึ้นไปสร้างกองกำลังต่อต้านเพิ่มเติมบนเทือกเขาตอนเหนือของไอบีเรียเป็นผลให้กลุ่มชนคริสต์กล้าแข็งยิ่งขึ้นนำไปสู่การรุกกลับของชนคริสต์ที่เรียกว่า “เรคองกิสต้า” (Reconquista) หรือการขอคืนดีในอีกหลายศตวรรษต่อมากระทั่งสามารถขับชนเบอร์เบอร์ออกจากไอบีเรียได้จนหมดตอนปลายศตวรรษที่ 15หลายพื้นที่บนเทือกเขาทางเหนือช่วงกลางศตวรรษที่ 8 มีชุมชนเบอร์เบอร์อาศัยอยู่ เมื่อชนคริสต์ค่อยๆรุกลงใต้ หลายชุมชนตกอยู่กลางวงล้อมของชุมชนคริสต์ เป็นผลให้ค่อยๆถูกกลืนกลายเป็นคริสต์ไปจนหมดกระทั่งสร้างวัฒนธรรมผสมขึ้น ตัวอย่างเช่น ชุมชนมารากาตอส (Maragatos) บนเขาใกล้เมืองอัสตอร์กา (Astorga) และเลออน (León) ทางตอนเหนือของไอบีเรียเป็นชุมชนคริสต์ที่แต่งกายและใช้ชีวิตแบบเบอร์เบอร์กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้กับผู้คนที่ไปเยือนประเทศสเปนในทุกวันนี้ #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน, #มุสลิมสเปน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *