อาหรับ-เบอร์เบอร์ มุสลิมผู้สร้างอารยธรรมอิสลามในสเปน ตอนที่ 16

เรียนรู้เรื่องราวของอิสลามในสเปน จำเป็นต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ของยุโรปเป็นพื้นฐานเสียก่อนโดยแผ่นดินเอเชียกับยุโรปเชื่อมต่อเป็นแผ่นดินเดียวกันเรียกว่ายูเรเซีย (Eurasia) มีผู้คนอาศัยกระจัดกระจายไปทั่วพื้นที่มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ต่างฝ่ายต่างเริ่มสร้างอารยธรรมความรุ่งเรืองของตน แหล่งแรกคือพื้นที่ตะวันออกกลางและอัฟริกาเหนือซึ่งเชื่อมแผ่นดินของสามทวีป จากนั้นไม่นานนักจึงเกิดอารยธรรมที่อินเดีย จีนและบริเวณยุโรปตะวันออกซึ่งเริ่มที่กรีก (1,200-146 ปีก่อน ค.ศ.) ต่อเนื่องไปที่โรมัน (27 ปีก่อน ค.ศ.- ค.ศ.1453) หากต้องการเรียนรู้เรื่องราวของยุโรป เห็นทีจะต้องเริ่มที่จักรวรรดิโรมันหากจะว่าไป โรมันเติบโตขึ้นจนกระทั่งสร้างเป็นจักรวรรดิได้ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับพระเยซูคริสต์ถือกำเนิดในปาเลสไตน์ โดยชนโรมันเริ่มก่อร่างสร้างเมืองมาตั้งแต่ 8 ศตวรรษก่อนคริสตกาลจากนั้นจึงสร้างเป็นอาณาจักรค่อยๆเติบโตก่อนประกาศตนเป็นจักรวรรดิช่วงใกล้ศตวรรษที่ 1 กระทั่งสามารถขยายอำนาจปกครองไปทั่วทั้งยุโรปตอนกลาง ข้ามทะเลไปถึงอังกฤษครอบคลุมทั่วอัฟริกาเหนือและตะวันออกกลาง แม้ยิ่งใหญ่อย่างนั้นทว่าอำนาจของโรมันไม่อาจขยายขึ้นสู่พื้นที่ด้านเหนือของยุโรปซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของชนเยอรมันที่อยู่กระจัดกระจายตั้งแต่ด้านตะวันตกของทะเลดำขยายไปถึงสแกนดิเนเวียหรือแม้กระทั่งด้านเหนือของอังกฤษได้ชนโรมันมองชนเยอรมันทางเหนือเป็นชนป่าเถื่อนไร้อารยธรรม กลุ่มชนเหล่านี้มีบางกลุ่ม อย่างชนเยอรมันที่อาศัยอยู่ทางสแกนดิเนเวียซึ่งมีจำนวนมากเรียกว่า “ไวกิ้ง” (Vikings) ดำรงชีพด้วยการปล้นสดมภ์ ขณะที่ชนเยอรมันทางแถบทะเลดำไปจนกระทั่งถึงยุโรปตอนกลางเรียกว่า “กอธ” (Goth) ซึ่งแบ่งเป็นกอธตะวันออกหรือ “ออสโตรกอธ” (Ostrogoth) กับกอธตะวันตกหรือ “วิสิกอธ” (Visigoth) ชนกอธทั้งส่วนแรกส่วนหลังยังแบ่งออกเป็นอีกหลายกลุ่มหลายเผ่า โดยใช้ภาษาที่มีรากเดียวกันจักรวรรดิโรมันซึ่งเวลานั้นเสื่อมอำนาจลงถูกท้าทายด้วยชนเยอรมันหลายครั้ง กรุงโรมถูกชนเยอรมันทั้งวิสิกอธและแวนดัลรุกรานในช่วงศตวรรษที่ 4 เมื่อถึงศตวรรษที่ 5 ชนเติร์ก (Turks) ที่เรียกว่า “ฮัน” (Huns) จากเอเชียตะวันออก ยกกองทัพรุกเข้ามาในยุโรปตะวันออก ชนกอธทางแถบทะเลดำขณะถอยร่นหลบภัยฮั่นเข้าสู่ตอนในของยุโรปได้ใช้โอกาสเข้าไปตั้งรกรากในแผ่นดินของโรมันทั้งกอลและไอบีเรีย ขับไล่อำนาจของโรมันออกไปจนหมด โดยชนแวนดัลข้ามทะเลไปจนถึงอัฟริกาเหนือก่อนถูกขับออกมาโดยจักรวรรดิไบแซนไทน์ เรื่องราวของหลายชนชาติจึงไม่ต่างกันสักเท่าไหร่ จักรวรรดิอุสมานียะฮฺหรือออตโตมันเป็นผลมาจากชนเติร์กหนีภัยมองโกลเข้ามาตั้งรกรากในอะนาโตเลีย อาณาจักรวิสิกอธและแวนดัลในยุโรปตะวันตกพื้นที่กอลและไอบีเรีย (ฝรั่งเศส สเปน ปอร์ตุเกส) เกิดจากการหนีภัยชนฮั่น วนเวียนไปมาอย่างนั้น เรียนรู้ที่มาของวิสิกอธและแวนดัลในไอบีเรียแล้วย่อมไม่ยากเลยที่จะทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ยุคอิสลามปกครองสเปนหลังจากนั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *