อาลัยอาจารย์ทองคำ มะหะหมัด

วันนี้สังคมมุสลิมไทยสูญเสียนักวิชาการศาสนาอิสลามคนสำคัญไปอีกหนึ่งคนคืออาจารย์ทองคำ (อาดำ) มะหะหมัด บุคคลที่ผมรักและเคารพมากที่สุดท่านหนึ่ง ท่านจากไปสู่อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา เมื่อคืนที่ผ่านมา (11 ตุลาคม 2563) หลังจากเข้าสู่สภาวะโคม่านานพอสมควร ผมมีโอกาสพูดคุยกับท่านก่อนที่จะโคม่าคล้ายเป็นการร่ำลาทำนองนั้น อินนาลิลลาฮิวะอินนา อิลัยฮิรอญิอูน ทุกชีวิตเป็นของอัลลอฮฺ วันหนึ่งจักต้องคืนกลับสู่พระองค์ผมรู้จักอาจารย์ทองคำตั้งแต่เมื่อครั้งเข้าไปทำงานรับใช้ท่านอาจารย์อัลมัรฮูมประเสริฐ มะหะหมัด จุฬาราชมนตรี พี่ชายของท่านอาจารย์ทองคำใน พ.ศ.2539 จากนั้นท่านอาจารย์ทองคำได้สั่งสอนถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านฮาลาลและศาสนาอิสลามด้านอื่นให้ผมมาโดยตลอด ทั้งท่านยังอนุญาตให้ลูกสาวคนสุดท้องของท่านคือ ดร.พรพิมล มะหะหมัด เข้ามาทำงานเป็นกำลังสำคัญของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ.2548 กระทั่งบัดนี้เธอก็ยังอยู่กับพวกเรา ช่วยดูแลน้องๆนักวิทยาศาสตร์ด้วยบุคลิกที่นุ่มนวล อ่อนโยน ฉลาดหลักแหลม ซื่อสัตย์มั่นคงไม่ต่างจากอาจารย์ทองคำ บิดาของเธออาจารย์ทองคำเป็นนักวิชาการศาสนาอิสลามที่ยืนหยัดอยู่บนหลักการอย่างเที่ยงตรงและมั่นคง ไม่หวั่นไหวไปกับอำนาจต่างๆ เมื่อครั้งผมพัฒนาผลิตภัณฑ์ดินชำระล้างนญิสกระทั่งสำเร็จเรียบร้อยเมื่อกว่าสิบปีมาแล้ว ท่านอาจารย์ทองคำไม่ยอมรับสูตรที่พัฒนาขึ้นเนื่องจากเป็นการพัฒนาต่อยอดจากผลิตภัณฑ์สบู่ตามที่นิยมทำกันทั่วไปโดยท่านยืนยันหนักแน่นว่าในหลักการอิสลาม การพัฒนาเช่นนั้นใช้ไม่ได้เนื่องจากมีปฏิเคมีเข้าไปเกี่ยวข้อง จำเป็นต้องใช้ดินธรรมชาติหากมีการผสมสิ่งอื่น สิ่งนั้นๆต้องมาจากดินหรือเป็นองค์ประกอบของดินเท่านั้น ห้ามมีการใช้กระบวนการสร้างปฏิกิริยาทางเคมี การทักท้วงของท่านเป็นผลให้ผมต้องเริ่มกระบวนการใหม่ งานยุ่งยากกว่าเดิมมากใช้ทุนวิจัยไปไม่น้อยรวมถึงเวลาที่ยืดยาวออกไปอีกกว่า 5 ปี ในที่สุดสำเร็จลงได้อย่างน่าภาคภูมิใจ เป็นผลงานทางวิทยาศาสตร์ฮาลาลที่อาจารย์ทองคำมีส่วนร่วมอย่างสำคัญ สร้างผลงานโดดเด่นที่สุดชิ้นหนึ่งในบรรดาผลงานนวัตกรรมจำนวนหลายชิ้นของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลวันนี้ท่านจากไปแล้ว ทิ้งไว้แต่คุณความดีเหลือคณานับ ขออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานสวรรค์ชั้นฟิรดาวแก่ท่านตลอดไปด้วยเทอญพฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลงโททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตย์ทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา (ดุนยา)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *