อาคารเอร์ฟาน-ยุพา ดะห์ลัน

เมื่อวาน 13 สิงหาคม 2565 งานครบรอบวันเกิด 19 ปีและงานเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านนวัตกรรมฮาลาลที่ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ผ่านไปด้วยดี วันวานเช่นกันครอบครัวดะห์ลันใช้โอกาสงานนั้นเปิดอาคารเอร์ฟาน-ยุพา ดะห์ลัน พร้อมกันไปด้วยการเปิดอาคารมีประธานร่วมสามท่านคือคุณสุทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ศ.ดร.จักรพันธุ์ สุทธิรัตน์ รองอธิการบดีด้านวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนางรำไพ ดะห์ลัน ธรรมิกรักข์ พี่สาวคนโตของครอบครัวดะห์ลัน โดยมีพี่น้องในครอบครัวดะห์ลัน อยู่กันพร้อมหน้า พร้อมผู้มีเกียรติและแขกเหรื่ออีกมากมายอาคารเอร์ฟาน-ดะห์ลัน ตั้งอยู่บนที่ดินของมูลนิธิมุฮัมมะดียะฮฺ จัดสร้างด้วยทุนของมูลนิธิซึ่งรวบรวมจากสองฝ่ายคือครอบครัวดะห์ลันและชาวศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จากนั้นมูลนิธิได้มอบทั้งที่ดินพร้อมอาคารในพื้นที่ซึ่งมี 8 อาคาร ให้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์ โดยศูนย์ฯจัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านนวัตกรรมฮาลาล และโรงเรียนสอนคิดเพื่อประโยชน์แก่การศึกษาและการพัฒนาสังคมต่อไป #drwinaidahlan, #เอร์ฟานยุพาดะห์ลัน,#ศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านนวัตกรรมฮาลาล, #ดรวินัยดะห์ลัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *