อักเสบกะเสื่อม

มีคำไทยสองคำที่นิยมใช้ในทางการแพทย์นั่นคือคำว่า “เสื่อม” กับ “อักเสบ” เสื่อมที่ใช้กันมากคือคำว่าโรคเสื่อมซึ่งหมายถึง degenerative diseases ซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากอาการเสื่อมของอวัยวะต่างๆในร่างกาย แต่ก่อนเคยเรียกกันว่าโรคอารยธรรม (Diseases of civilization) เพราะเป็นโรคที่ตามมากับความเจริญ โดยเป็นความเจริญทางวัตถุเท่านั้น ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคมะเร็ง ความดันโลหิตสูง และอีกหลายโรคอีกคำหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับโรคเสื่อมคืออักเสบ กล่าวกันว่าโรคเสื่อมเป็นผลมาจากอักเสบ ทำนองว่าอาการอักเสบกับโรคเสื่อมเป็รเสมือนไก่กับไข่ นั่นคือเกี่ยวข้องกันกระทั่งไม่รู้ว่าอะไรมาก่อนมาหลัง แต่เดิมวงการแพทย์เชื่อว่าโรคเสื่อมทำให้เกิดการอักเสบ อย่างเช่นเบาหวานสร้างปัญหาทำให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือดและอวัยวะ เป็นผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมา ความรู้ใหม่กลับกลายเป็นว่าการอักเสบต่างหากที่ทำให้เกิดโรคเสื่อมรวมทั้งโรคเบาหวานอะไรมาก่อนมาหลังหากรู้ ย่อมเข้าใจสมุหฐานของโรค รู้ที่มาที่ไปซึ่งสำคัญต่อการรักษา เป็นต้นว่าหากอักเสบทำให้เกิดโรคเสื่อมย่อมหมายความว่าหากทำให้การอักเสบลดลง ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเสื่อมย่อมลดลงตามไปด้วย หากหาทางทำให้การอักเสบของหลอดเลือดหรือของเซลล์ในร่างกายลดลงได้ย่อมมีผลทำให้โรคอย่างเบาหวาน โรคหัวใจ แม้กระทั่งโรคร้ายอย่างมะเร็งลดลงตาม อาการอักเสบนั้นวงการแพทย์เชื่อว่ามาจากอนุมูลอิสระ พักหลังๆจึงมีการใช้สารต้านอนุมูลอิสระป้องกันอาการอักเสบมากขึ้นโดยเชื่อว่าจะทำให้โรคเสื่อมลดลง คนที่บริโภคอาหารประเภทพืชผักสมุนไพรเป็นประจำ บริโภคเนื้อสัตว์ไม่มากเกินไป เลี่ยงสารที่กระตุ้นอนุมูลอิสระอย่างเช่นที่พบในบรรดาไส้กรอก หรืออาหารกระป๋องหรืออาหารที่ใส่สารกันบูดทั้งหลาย หากป้องกันได้อย่างนั้นย่อมทำให้ปัญหาเบาหวาน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง แม้ยังมีโอกาสเกิดแต่ก็เกิดขึ้นได้น้อยลง ข้อมูลวิจัยยืนยันออกมาอย่างนั้น #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน, #อักเสบกะเสื่อม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *