ออกกำลังกายแบบแอโรบิกลดไขมันในพุงและไขมันรอบอวัยวะ

ไขมันที่สะสมไว้ในพุง (belly fat) โดยเฉพาะอย่างยิ่งไขมันรอบอวัยวะ (visceral fat) สร้างปัญหามากกว่าไขมันที่สะสมใต้ผิวหนัง (subcutaneous fat) มาก ก่อให้เกิดโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงโรคเมแทบอลิกอื่นๆ คิดจะลดไขมันในพุง แค่อดอาหารเพื่อลดน้ำหนักตัวอาจไม่ได้ผล ไขมันในพุงอาจไม่ลดลง จำเป็นต้องออกกำลังกายให้เป็นเรื่องเป็นราว แต่จะออกกำลังกายแบบไหน เรื่องนี้นักวิจัยหาคำตอบไว้แล้วดร.ซาแบก (A. Sabag) และทีมงานจากคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยซิดนีย์ และมหาวิทยาลัยอื่นในออสเตรเลีย ร่วมกันศึกษาวิจัยแบบ meta analysis ในเรื่องผลของการออกกำลังกายกับการสะสมไขมันรอบอวัยวะโดยแทนที่จะเรียกไขมันเหล่านี้ว่า visceral fat กลับใช้คำว่า extopic fat ซึ่งหมายถึงไขมันที่อยู่ผิดที่ผิดทางไม่จำกัดเฉพาะไขมันที่หุ้มรอบอวัยวะในช่องท้องหรือไขมันในพุงแต่ครอบคลุมถึงไขมันที่พอกตามอวัยวะอื่นด้วย เช่น ตับ ม้าม กล้ามเนื้อรวมถึงหัวใจการศึกษาเน้นไปที่ผู้ป่วยโรคอ้วนที่เป็นโรคเบาหวานประเภทที่สอง โดยนำรายงานวิจัยทั่วโลกจำนวน 10,750 ชิ้น เลือกมาได้ 24 ชิ้นมีผู้เข้าร่วม 1,383 คน ทำการศึกษาผลของการออกกำลังกายแบบต่างๆกับการสลายไขมันรอบอวัยวะ โดยวิเคราะห์ปริมาณและชนิดของไขมันที่สะสมในร่างกายด้วยเทคนิค magnetic resonance imaging, computed tomography, proton magnetic resonance spectroscopy, muscle biopsy ทั้งก่อนและหลังการศึกษา ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร Diabetes Metab เดือนมิถุนายน ค.ศ.2017 ผลการศึกษาสรุปได้ว่าผู้ป่วยโรคอ้วนที่เป็นเบาหวานชนิดที่สองเมื่อออกกำลังกายแบบแอโรบิก ช่วยทำให้ไขมันรอบอวัยวะรวมถึงไขมันที่พอกตับลดลงอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) ขณะที่การออกกำลังกายแบบการเพาะกายและยกน้ำหนัก (resistance training exercise) ช่วยลดไขมันรอบอวัยวะได้ไม่ดีนัก การออกกำลังกายแบบแอโรบิกไม่ว่าจะเป็นการเดินเร็ว วิ่งเหยาะ เต้นแอโรบิก หรือแอโรบิกแบบอื่นๆช่วยลดไขมันในพุงและรอบอวัยวะได้ นั่นเป็นเรื่องของการดึงหรือสลายไขมันภายในพุงออกมา ทีนี้ลองไปดูวิธีลดการสะสมไขมันในพุงกันบ้างนักโภชนาการหลายค่ายนำเสนอ 5 วิธีลดไขมันที่สะสมในพุงหรือสะสมรอบอวัยวะไว้ง่ายๆ ดังนี้ (1) ลดการบริโภคน้ำหวาน ของหวานโดยเฉพาะอย่างยิ่งความหวานจากน้ำตาลทรายและไซรัปฟรุคโตส (2) ลดการบริโภคคาร์โบไฮเดรตโดยเฉพาะอย่างยิ่งชนิดที่ขัดสีสูง (3) เพิ่มการบริโภคโปรตีน (4) เพิ่มการบริโภคใยอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากธัญพืชไม่ขัดสี (5) เพิ่มการออกกำลังกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบแอโรบิก รู้วิธีแล้วขอให้ปฏิบัติให้ได้ก็แล้วกัน #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน, #ออกกำลังกายลดไขมันในพุง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *