อยากอายุยืนต้องดูแล 8 สิ่งจำเป็นต่อชีวิต (Life’s Essential

โรคหัวใจและหลอดเลือดคร่าชีวิตผู้คนมากที่สุด สมาคมหัวใจอเมริกัน (American Heart Association หรือ AHA)ทำการศึกษาผลงานวิจัยทั่วโลกจากนั้นนำมาสร้างแนวทางที่เรียกว่า “8 สิ่งจำเป็นต่อชีวิต” (Life’s Essential 8 จดเป็นเครื่องหมายการค้าไว้แล้วนำไปแนะนำผู้คนทั้งโลก นอกจากช่วยให้สุขภาพหัวใจและหลอดเลือดดีแล้ว ยังช่วยสุขภาพด้านอื่นๆอีก รวมทั้งช่วยให้อายุขัยยืนยาว ลองไปดูกันดีกว่าแนวทาง 8 สิ่งจำเป็นต่อชีวิต แบ่งเป็นสองส่วน คือ 4 ดัชนีชี้วัดสุขภาพ กับ 4 พฤติกรรมที่ควรปรับปรุง โดย 4 ดัชนีชี้วัดสุขภาพมีดังนี้ (1) คอเลสเตอรอลให้อยู่ในระดับปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับ LDL ค่าปกติไม่ควรเกิน 160 มก.% ในคนปกติและไม่เกิน 130 มก.% ในผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ส่วน HDL ที่ดีควรสูงกว่า 45 มก.%; (2) ความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ 120/80 มม.ปรอท อย่าให้ความดันโลหิตตัวบนเกิน 140 ตัวล่างเกิน 90 มม.ปรอท ใครมีปัญหาความดันโลหิตสูง ควรพบแพทย์เพื่อหาทางควบคุม; (3) น้ำตาลในเลือดก่อนอาหารให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ หากน้ำตาลในเลือดค่าสูงจะเหนี่ยวนำให้เกิดความเสื่อมของหลอดเลือด ค่าน้ำตาลในเลือดไม่ควรเกิน 100 มก.ดล. หากเกิน 100-125 แสดงว่าใกล้เป็นเบาหวาน ค่าเกิน 126 คือเป็นเบาหวานและเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงปัญหาหลอดเลือดสมอง; (4) น้ำหนักตัวให้ปกติ ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index หรือ BMI) ดูแลอย่าให้เกิน 25 กก.ต่อส่วนสูงยกกำลังสอง สำหรับ 4 พฤติกรรม ได้แก่ (1) เลิกสูบบุหรี่ ทั้งแบบมือหนึ่งและมือสองคือสูบด้วยตนเองหรือสูดควันจากคนอื่น งดสูบบุหรี่ไฟฟ้า การสูบบุหรี่ทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้น หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบ หัวใจเต้นเร็ว ก่อปัญหาความดันโลหิตสูง; (2) เลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพทั้งชนิดและปริมาณ ได้แก่ เลือกบริโภคผัก ผลไม้ ธัญพืชไม่ขัดสี พืชตระกูลถั่ว ถั่วเปลือกแข็งหรือนัท สีดหรือเมล็ดพืช เลือกอาหารไขมันต่ำ เลือกบริโภคสัตว์ปีก ปลา เลี่ยงไขมันสัตว์ เลี่ยงเนื้อแดง ลดหรือจำกัดของหวาน เครื่องดื่มรสหวาน น้ำอัดลม; (3) ออกกำลังกายหรือเคลื่อนไหวร่างกายหรือมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ ออกกำลังกายเข้มข้นปานกลางอย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ ช่วยลดความดันโลหิต ลดคอเลสเตอรอล และรักษาน้ำหนักตัว ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายให้มากหน่อย; (4) นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ นอนไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อคืนสำหรับผู้ใหญ่ ดีกว่านั้นคือ 7-8 ชั่วโมง หากนอนไม่ถึงต้องหาทางนอนให้หลับลึก หลับติดต่อกันรวดเดียวไม่ต่ำกว่า 4-5 ชั่วโมง รู้สึกตัวตื่นแล้วพยายามนอนต่อให้ครบ #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน, #8สิ่งจำเป็นต่อชีวิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *