อยากทราบว่าสถานการณ์การติดเชื้อในแต่ละประเทศอาเซียน

อยากทราบว่าสถานการณ์การติดเชื้อในแต่ละประเทศอาเซียนเป็นอย่างไร ดูที่การเปลี่ยนแปลงตัวเลขผู้กำลังรักษาในโรงพยาบาลก็พอบอกได้ สีเขียวคือสถานการณ์ดีขึ้น ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมาร์ และประเทศไทย ต้องดีใจไปกับมาเลเซียด้วย ไม่ใช่ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อลดจำนวนลงมาก แต่เป็นเพราะการรักษาที่ดีขึ้น ทำให้ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลเร็วขึ้น สำหรับมาเลเซีย ส่วนประเทศที่สถานการณ์กลับทรุดลงคือสีแดง ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ กรณีบรูไนและเวียตนามใช่ว่าจะดีขึ้น เพียงแต่ผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น ไม่เกินตัวเลขของผู้ที่รักษาหาย สถานการณ์จึงทรงอยู่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *