อดอาหารแบบไอเอฟและการออกกำลังกายแบบเข้มข้นระยะสั้นช่วยชะลอปัญหาสมองเสื่อม

ปัจจุบันโปรแกรมสุขภาพเพื่อช่วยดูแลตนเองยามชรากลายเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมกันมาก คนที่เข้าวัยชราโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่คนเดียว ขาดคู่ชีวิตหรือลูกหลานดูแล ทั้งโรคชรา โรคเสื่อม (Degenerative diseases) อย่าง เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด ข้อและกระดูก ฮอร์โมน ไปจนกระทั่งถึงสมองเสื่อม กลายเป็นปัญหาใหญ่ โปรแกรมดูแลสุขภาพทั้งด้านโภชนาการและการออกกำลังกายจึงได้รับการกล่าวขานกันมากในประเทศพัฒนาแล้วที่ผู้คนรวยก่อนแก่ รวมถึงในประเทศกำลังพัฒนา เช่น ประเทศไทย ที่กำลังเวียนหัวกับปัญหาแก่ก่อนรวย เมื่อผู้คนห่วงใยสุขภาพ โปรแกรมสุขภาพด้านโภชนาการและการอออกกำลังกายมีการพูดถึงกันมาก การอดอาหารแบบไม่ต่อเนื่องที่เรียกว่า “ไอเอฟ” (Intermittent fasting, IF) และการออกกำลังกายไม่หนักเกินไปได้รับความนิยมสูง งานวิจัยทางการแพทย์พบว่าไอเอฟช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอินสุลิน ลดความดันโลหิต ลดเบาหวาน ลดโรคหัวใจและหลอดเลือด กระตุ้นกลไกซ่อมแซมตนเองของเซลล์ (autophagy) เสริมการทำงานของแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่ทำให้ภูมิต้านทานโรคเพิ่มขึ้น ลดภาวะอักเสบภายในเซลล์ ทำลายเซลล์มะเร็ง ทางด้านจิตประสาทช่วยเพิ่มพลังใจ สร้างความสำเร็จในด้านต่างๆ ใครที่ห่วงว่าไอเอฟแบบอิสลามรบกวนการนอนก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากรายงานวิจัยทางการแพทย์ยืนยันว่าไม่เกิดปัญหารบกวนกลไกการนอน ทางด้านกลไกที่เกี่ยวข้องกับสมอง พบว่าไอเอฟเมื่อร่วมกับการออกกำลังกายเข้มข้นระยะสั้น ช่วยเพิ่มสาร Brain-derived Neurotrophic Factor (BDNF) ชะลออัลไซเมอร์ สมองเสื่อมและประสาทเสื่อมได้ โดยงานการศึกษาของทีมวิจัยจากหลายมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาตีพิมพ์ในวารสาร Cureus 2019 ฉบับเดือนกันยายน พบว่าผู้ที่อดอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยจำกัดพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตร่วมกับการออกกำลังกายแบบเข้มข้นระยะสั้น 6 นาที อย่างการปั่นจักรยาน การวิ่งปั่น ระดับสารในเลือดที่เรียกว่า BDNF หรือ Brain-derived neurotrophic factor มีค่าเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นดัชนีชี้ว่าความเสี่ยงของโรคเสื่อมที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทและสมอง ไม่ว่าจะเป็นอัลไซเมอร์ พาร์กินสัน หรือดีเมนเชีย มีค่าลดลง ต่อมางานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Otago นิวซีแลนด์ ตีพิมพ์ในวารสาร J Physiol เดือนมกราคม 2023 ได้ผลการทดลองเช่นเดียวกันว่าการออกกำลังกายแบบเข้มข้นระยะสั้นช่วยเสริมข้อดีของการอดอาหารแบบไอเอฟ โดยทำให้ค่าดัชนีในเลือดด้านภาวะเสื่อมของสมอง อันได้แก่ ระดับสาร BDNF เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญซึ่งหมายถึงภาวะเสื่อมของสมองมีความเสี่ยงน้อยลง ดังนั้นจึงแนะนำให้อดอาหารและออกกำลังกายกันหน่อย #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน, #ไอเอฟ, #BDNF, #สมองเสื่อม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *