หลานตาคนแรก

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 นาเดีย (ناديا, นาดียา Nadia) ลูกสาวคนเดียวของผมกำเนิดหลานสาวคนแรกซัมเมอร์ (سمر, ซุมมูร Summer) ให้กับครอบครัว เธอนิกะฮฺและแต่งงานกับคุณพงศ์พล ยอดเมืองเจริญ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 รอเกือบสามปีจึงตั้งครรภ์ ช่วยให้ผมได้อุ้มหลานตาคนแรกตอนปลาย พ.ศ.2565 นี้เอง ดีใจที่เป็นวันจันทร์ซึ่งเป็นวันที่ผมถือศีลอดประจำสัปดาห์ ถือเป็นวันดีสำหรับผมท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ถือศีลอดทุกวันจันทร์ซึ่งมีหะดิษระบุว่าเป็นวันที่ท่านถือกำเนิด วะฮียฺหรือวิวรณ์แรกของอัลลอฮฺ (ศุบฮฺฯ) ลงมายังท่านนบีในวันจันทร์เช่นกัน กล่าวกันว่าเป็นวันจันทร์ที่ 27 เดือนรอมฎอน 10 ปีก่อนการฮิจเราะฮฺ วันจันทร์จึงเป็นหนึ่งในสองวันดีประจำสัปดาห์นั่นคือวันศุกร์กับวันจันทร์ ตัวผมเองและลูกสาวคือนาเดียเกิดในวันศุกร์ มีคำถามน่าสนใจเกี่ยวกับจำนวนวันในสัปดาห์ คำถามมีว่าเหตุใดทั้งโลกจึงกำหนดเหมือนกันให้หนึ่งสัปดาห์มี 7 วัน ข้อเท็จเรื่องหนึ่งสัปดาห์มี 7 วันนี้ส่วนใหญ่กำหนดตามความเชื่อในศาสนายิว คริสต์ กำหนดว่าพระเจ้าสร้างโลกในหกวันและพักผ่อนในวันที่เจ็ด หนึ่งสัปดาห์จึงมีเจ็ดวันโดยทำงานหกวัน กำหนดวันอาทิตย์เป็นวันพักผ่อน ขณะที่ในอิสลามระบุในอัลกุรอานถึงหกวันเช่นกัน (อัลอะราฟ 7:54) โดยผู้รู้อธิบายความว่าวันหรืออัยยามในอัลกุรอานมิได้หมายถึงวันของโลกที่มี 24 ชั่วโมง อาจยาวนานเป็นล้านหรือพันล้านปีโลกก็ได้ อีกทั้งไม่ได้กำหนดวันที่เจ็ดคือวันพักผ่อนเนื่องจากพระผู้สร้างไม่จำเป็นต้องพัก ผู้รู้ระบุว่าเป็นวันที่มนุษย์รำลึกถึงพระผู้สร้าง ในอัลกุรอานไม่มีการกำหนดเรื่องหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวัน เช่น ยิวและคริสต์ เลข 7 จึงมีที่มาจากหลายแหล่ง เช่น จาก 7 ชั้นฟ้าและแผ่นดินที่ระบุในอัลกุรอาน (ฟุตสิลัต 41:12, อัฏฏอลัก 65:12, นูฮฺ 71:15) หรือเป็นการกำหนดมาเนิ่นนานนับจากประวัติศาสตร์นั่นคือยุคบาบิโลน ในพื้นที่เมโสโปเตเมีย หรือก่อนหน้านั้น เอาเป็นว่านับจากบันทึกยุคเริ่มประวัติศาสตร์ก็แล้วกันย้อนกลับมาที่หลานตา สิ่งแรกที่ผมปฏิบัติเป็นเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติในวันแรกที่ลูกสาวผมลืมตาดูโลกในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2527 นั่นคือการกล่าวอะซานที่หูข้างขวาของลูกสาว ครั้งนี้ผมกล่าวอะซานที่หูข้างขวาของหลานสาวเช่นเดียวกัน ส่วนการกล่าวอิกอมะฮฺบริเวณหูข้างซ้ายนั้น ผมมิได้ปฏิบัติเนื่องจากหลักฐานที่เป็นหะดิษในเรื่องนี้มีไม่ชัดเจนนัก ท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลฯ) มิได้ปฏิบัติ ผมดุอาอฺให้หลานตาของผมเติบโตมาเป็นบุคคลในศรัทธา เป็นคนที่เป็นมือบน เป็นผู้ให้แก่ผู้อื่น สร้างสรรค์สิ่งดีงามแก่สังคม มีความเมตตา เอื้อเฟื้อแก่คนทั่วไป ขออัลลอฮฺทรงปกป้องให้ปลอดพ้นจากภัยภยันตรายทั้งปวง “อุอีซุกิ บิกะลิมาติลลาฮิตตามมาติ มิน กุลลิชัยฏอนิน วะฮามมะติน วะมินกุลลิอัยนิน ลามมะติน” “ขอความคุ้มครองให้แก่หลานด้วยถ้อยดำรัสของอัลลอฮฺอันสมบูรณ์ยิ่ง ให้พ้นจาก (การล่อลวงของ) ชัยฏอน, ให้พ้นจากสัตว์พิษ และให้พ้นจากทุกๆ สายตาที่ให้ร้าย (หรือสายตาที่อิจฉา)” นะอูซุบิลลาฮิ มินซาลิก ขออัลลอฮฺทรงคุ้มครองครอบครัวของเราให้ห่างไกลจากสิ่งร้ายเหล่านั้น #ดรวินัยดะห์ลัน, #drwinaidahlan, #หลานตา, #วันในสัปดาห์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *