หนังสือรวมเล่มใกล้สำเร็จแล้ว

สารคดีขนาดยาวเรื่อง “อาหรับ-เบอร์เบอร์ มุสลิมผู้สร้างอารยธรรมอิสลามในสเปน” ใกล้จบเต็มที ผมทุ่มเทศึกษาและเขียนเพื่อตอบคำถามคาใจที่ว่า กลุ่มชนที่สร้างอารยธรรมอิสลามที่ทรงคุณค่าให้ได้เห็นในไอบีเรียเป็นใคร เข้ามาในยุโรปได้อย่างไร เมื่อไหร่ วันนี้หายไปไหน จะรำลึกถึงเขาอย่างเป็นธรรมได้อย่างไร ในเมื่อเจ้าของพื้นที่ปัจจุบันพยายามลืมเลือนเขา ไม่ต่างจากชนอิสราเอลยุคใหม่ที่พยายามลบประวัติศาสตร์ของชนปาเลสไตน์ออกจากพื้นที่ทำนองนั้นเขียนเสร็จจะรีบรวมเล่มพร้อมเอกสารอ้างอิงทั้งหมดซึ่งดึงมาจากอินเตอร์เน็ตมากมายหลายแหล่งมากกว่าร้อยชิ้น เป็นการเรียบเรียงประวัติศาสตร์อย่างเป็นกลางถึงกลุ่มชนที่ใกล้ถูกลืมเพื่อให้พวกเราได้เรียนรู้และจดจำเขาเหล่านั้นบ้างก่อนหน้านี้ผมเขียนเรื่องชนเติร์กในลักษณะเดียวกัน เป็นสารคดีที่ชวนติดตาม เวลานี้จัดพิมพ์ใกล้เสร็จสิ้นแล้ว กลางปีนี้จึงจะมีสารคดีประวัติศาสตร์จากผมออกมาอย่างน้อยสองเล่ม เป็นประวัติศาสตร์ที่บันทึกโดยมุมมองของนักวิทยาศาสตร์ หน้าตาจะเป็นอย่างไร เนื้อหาจะน่าสนใจเพียงไหน อยากให้ติดตาม รายได้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดอุทิศเพื่อประโยชน์กับงานการศึกษาของเยาวชนไทยผ่านโรงเรียนสอนคิด (Thinking school) ที่กำลังเร่งจัดสร้างขึ้นที่คลอง 15 ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ภายใต้มูลนิธิมุฮัมมะดียะฮฺ และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝันมาตลอดว่าวันหนึ่งจะทำงานให้สังคมในฐานะ “ฟิแลนโธรปิสต์” (Philanthropist) แปลเป็นไทยว่าผู้ใจบุญ ซึ่งไม่ถูกต้องนัก เป็นนักกิจกรรมสังคม รังสรรค์ประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์น่าจะถูกต้องกว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *