ส่งน้ำยาและน้ำใจสู่ชายแดนใต้สู้โควิด-19

วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ (ศวฮ.) ร่วมกับ สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมสนับสนุนเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์มอบให้โรงพยาบาลในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนชุมชนและมัสยิดต่างๆทั่วประเทศ เพื่อร่วมต้านการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 โดยมีทีมตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการ, คุณสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมตรี, คุณสมศักดิ์ เมดาน ผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย, อิหม่ามมานิต ทองแสง และอีหม่ามอำพน นะมิ ผู้แทนกลุ่มมัสยิดในกรุงเทพฯ รับมอบเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ ซึ่งผลิตโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ ศวฮ. ณ ห้องประชุมชั้น 12 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนแอลกอฮอล์เกรดอาหารส่วนหนึ่งจาก บริษัทธัญธารา ไทยเฮอร์เบิล จำกัด

นอกเหนือจากเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ 75% ทีมงาน ศวฮ.ยังผลิต face shield ส่งไปยังจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย ทั้งยังส่งทีมนักวิทยาศาสตร์จาก ศวฮ.สำนักงานปัตตานีลงปฏิบัติการในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดง ปัตตานี ที่มีปัญหาการระบาดของโควิด-19 เวลานี้โดยร่วมกับทีมแพทย์จากสมาคมจันทร์เสี้ยวทางการแพทย์และสาธารณสุข

ในส่วนพื้นที่กรุงเทพฯ ศวฮ.ร่วมงานกับศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พื้นที่ภาคเหนือ สำนักงาน ศวฮ.สำนักงานเชียงใหม่ส่งเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์มอบแก่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสนับสนุนแก่มัสยิดในพื้นที่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *