สุขสันต์วันตรุษ “อิดิลฟิตริ” ฮ.ศ.1443

ตะก็อบบะลัลลอฮุ มินนา วะมิงกุม ขออ้ลลอฮฺทรงรับการงานที่ดีจากเราและท่านหากมีสิ่งใดล่วงเกินทั้งกาย วาจา และใจขออภัย ขอมาอัฟแก่กันและกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *