สืบหาบรรพชนโบราณในแผ่นดินปาเลสไตน์/อิสราเอลโดยตรวจสอบทางดีเอ็นเอ

ความขัดแย้งระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลยาวนานเกือบชั่วอายุคน เป็นความขัดแย้งที่ขาดสมดุลระหว่างสองฝ่ายกองทัพอิสราเอลพร้อมพรั่งด้วยอาวุธและเทคโนโลยีบวกด้วยการสนับสนุนจากหลายชาติมหาอำนาจตะวันตก ขณะที่ปาเลสไตน์ผู้ยากจนมีการสนับสนุนเพียงกำลังใจกับอาวุธเล็กๆน้อยๆจากโลกมุสลิมและอาหรับ รบกันด้วยอาวุธหาบทสรุปจากข้อเท็จจริงไม่ได้ การสืบหาข้อสนับสนุนจากข้อมูลที่ถูกต้องทางประวัติศาสตร์น่าจะช่วยได้ดีกว่า จะได้ไม่ต้องใช้สงครามในการตัดสินว่าใครคือเจ้าของแผ่นดินนี้แต่โบราณ ซึ่งอิสราเอลกับชาติพันธมิตรตะวันตกว่าไปทาง ปาเลสไตน์กับพันธมิตรอาหรับและชาติอิสลามว่าไปอีกทาง ไม่มีทางได้ข้อสรุปวิทยาศาสตร์วันนี้ก้าวหน้าไปมาก ทุกวันนี้นักโบราณคดีหันมาใช้เทคโนโลยีดีเอ็นเอ (DNA) ตรวจสอบยีนหรือสายพันธุกรรมของบรรพบุรุษในพื้นที่ ตรวจสอบปลาบเดียวก็รู้ว่ากลุ่มชนในประวัติศาสตร์น่าจะมีเชื้อสายเดียวกันกับชนชาติไหนในปัจจุบัน กรณีแผ่นดินตะวันออกกลางในพื้นที่ที่เป็นประเด็นขัดแย้ง นักโบราณคดีใช้วิธีดีเอ็นเอตรวจสอบโครงกระดูกของชนคะนาอันโบราณ (Canaan) ที่เคยตั้งรกรากบริเวณฝั่งตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมานานหลายพันปีในพื้นที่ที่เป็นประเทศอิสราเอลปัจจุบัน การศึกษาทางโบราณคดีพบว่าชนคะนาอันนี่เองที่เป็นเจ้าของพื้นที่นี้ตัวจริงเสียงจริง การศึกษาโดยดีเอ็นเอรายงานออกมาตอนต้นเดือนกรกฎาคม 2017 ตีพิมพ์ในวารสารออนไลน์ชื่อ the American Journal of Human Genetics โดยทีมวิจัยนำโดยศาสตราจารย์มาร์ค ฮาเบอร์ (Marc Haber) แห่ง the Wellcome Trust Sanger Institute เมือง Hinxton สหราชอาณาจักร โดยศึกษาซากกระดูกโบราณอายุประมาณ 3-4 พันปีจำนวนห้าโครงที่ขุดค้นจากซากเมืองสิดอน (Sidon) ซึ่งเป็นเมืองโบราณในเลบานอน ผลการตรวจสอบพบว่าชนคะนาอันคือบรรพบุรุษของชนอาหรับที่อาศัยในประเทศเลบานอนปัจจุบัน ตีความได้ว่าทั้งคนยิวและปาเลสไตน์อาจเป็นกลุ่มชนที่อพยพเข้ามาในพื้นที่นี้ในภายหลังผลการศึกษาทางดีเอ็นเอพบเพิ่มเติมด้วยว่าส่วนหนึ่งของบรรพบุรุษของชนคะนาอันมาจากพื้นที่ที่เป็นประเทศอิหร่านในปัจจุบัน ย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์พบว่าเมื่อหลายพันปีมาแล้วมีการอพยพของชนเผ่าอารยันจากเอเชียกลางเข้าสู่พื้นที่ของอิหร่าน บางส่วนอพยพต่อจากอิหร่านเข้าสู่ดินแดนเลแวนท์หรือซีเรียและปาเลสไตน์ก่อนอพยพเข้ายุโรป จากดีเอ็นเอของชนคะนาอันโบราณพบว่ามีสายพันธุ์ของคนเลบานอนปนกับอิหร่านในระดับ 70:30 ถึง 50:50 งานวิจัยทางดีเอ็นเอให้ข้อสรุปว่าชนคะนาอันโบราณคือบรรพบุรุษของคนเลบานอนซึ่งเป็นกลุ่มชนอาหรับ สืบเชื้อสายมาจากชนที่ผสมระหว่างอาหรับกับเปอร์เซีย ได้ข้อสรุปมาอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าอิสราเอลจะยอมรับได้หรือเปล่า#ดรวินัยดะห์ลัน, #drwinaidahlan, #Canaan, #ปาเลสไตน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *