สังคมคนอายุเกินร้อย

นายแพทย์อะเล็คซานเดอร์ ลีฟ (Alexander Leaf) โด่งดังมากเมื่อหลายสิบปีก่อนกับงานวิจัยทางด้านอายุขัย (Longevity) ว่าด้วยการมีอายุยืนเกินร้อยปี (Centenarians) ท่านเป็นคนรัสเซีย อพยพตามครอบครัวมาอยู่อเมริกาตั้งแต่เด็ก จนขึ้นเป็นศาสตราจารย์ในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด หากมีอายุถึงวันนี้ท่านจะมีอายุ 102 ปี เสียดายว่าท่านจากไปเมื่อสิบปีที่แล้วเมื่ออายุ 92 ปีด้วยโรคปอดบวม งานวิจัยทางการแพทย์ของท่านที่เกี่ยวกับการมีอายุยืน ได้รับความสนใจอย่างมาก ท่านและทีมงานพบว่าคนเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ภูมิอากาศเป็นอย่างไร เชื้อชาติไหน วัฒนธรรมหรือศาสนาอะไร ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ ล้วนมีอายุยืนยาวเกินร้อยปีได้ทั้งนั้นศึกษาคนชนชาติต่างๆทั่วทั้งโลก สิ่งที่พบคือคนที่มีอายุเกินร้อยปี จะเป็นเชื้อชาติ ภาษาไหนก็ได้ อยู่บนภูเขาหรือในที่ราบ ในเมืองแออัดหรือในป่าห่างไกลผู้คน สามารถมีอายุยืนยาวเกินร้อยปีได้โดยมีพฤติกรรมร่วมอยู่สามประการ ประการแรกคือ “กินแต่น้อย” กินให้ร่างกายพอมีชีวิตอยู่ได้ ไม่อ้วนหรือผอมจนเกินไป ประการที่สองคือ “ทำงานใช้แรงกายชนิดไม่หนักนัก” ร่างกายกระฉับกระเฉงได้ออกกำลังบ่อย ร่างกายมีกล้ามเนื้อพอสมควร ประการที่สามคือ “มีสังคม” ห้อมล้อมไปด้วยเพื่อนฝูง ญาติพี่น้อง ไม่ว้าเหว่ หงอยเหงา เพื่อนหรือญาติใกล้ชิดเป็นกลุ่มคนที่มองโลกแง่บวกสามประการง่าย ๆ สามารถประคับประคองชีวิตช่วยให้มีอายุยืนยาว ในทางวิทยาศาสตร์ พันธุกรรมของมนุษย์อาจส่งผลให้อายุยืนยาวได้มากถึง 140 ปี ทว่าก้าวไปไม่ถึงก็ด้วยสารพันปัญหา เป็นต้นว่า เมแทบอลิซึมเบี่ยงเบน พฤติกรรมไม่ถูกต้อง การรับสารพิษ โภชนาการขาดสมดุล ฮอร์โมนขาดสมดุล การได้รับอนุมูลอิสระ สุดท้ายอายุขัยยืนยาวได้เพียง 70 ปี หากประสบปัญหาอาชญากรรม อุบัติเหตุ โรคภัย ภาวะเครียด ฯลฯ อายุขัยก็ยิ่งสั้นลง ดังนั้น ใครอยากมีอายุยืนยาว ดูแลหลายเรื่องมากนักอาจสับสน ลองสามวิธีแรกที่นายแพทย์ลีฟแนะนำไว้นั่นแหละ คือ กินน้อย ทำงานใช้แรงงานบ้าง และมีสังคมที่ดี หากสามารถทำให้ตนเองมีอายุเกินเจ็ดสิบปีได้ก็ถือว่ากำไรแล้ว #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน, #อายุเกินร้อย, #alexanderleaf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *