สถานการณ์ในอาเซียน

สถานการณ์ในอาเซียน ประเทศไทยค่อยๆดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง หนักหน่อยคือเวียตนามที่ระดับผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัวไต่ระดับขึ้นอย่างน่าห่วง อีกประเทศหนึ่งที่ระดับผู้กำลังรักษาตัวเพิ่มขึ้นคือ สปป.ลาว แต่ประเทศนี้การเสียชีวิตไม่มากนัก ตัวเลขผู้เสียชีวิตที่ดูแปลก สวนทางกับจำนวนผู้ติดเชื้อคือฟิลิปปินส์ ที่ผู้เสียชีวิตอยู่ในระดับเกิน 150 ต่อเนื่องกันมานาน ข้อมูลเหล่านี้มีปัจจัยไหนหรือนโยบายอะไรเป็นตัวหนุนหรือไม่ ฟิลิปปินส์ต้องเป็นผู้ตอบ ในส่วนของสิงคโปร์ สถานการณ์ดีขึ้น สำหรับประเทศไทย ตัวเลขผู้เสียชีวิตต่ำกว่าร้อยต่อเนื่องยาวนานอย่างน่าพอใจ ผู้กำลังรักษาตัวค่อยๆลดลง การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวยังไม่สร้างผลกระทบ ทว่าจำนวนนักท่องเที่ยวยังค่อนข้างต่ำ แต่แม้กระนั้นเริ่มเห็นนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกและตะวันออกกลางในพื้นที่ย่านสยามและเพลินจิตของกรุงเทพฯมากขึ้นอย่างน่าพอใจ ผู้ประกอบธุรกิจในย่านดังกล่าวทะยอยกลับมาเปิดกิจการ นี่คือสิ่งที่เห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *