สถานการณ์โควิด-19 ของประเทศไทยและอินโดนีเซีย

สถานการณ์โควิด-19 ของประเทศไทยและอินโดนีเซียดีวันดีคืน ประเทศที่ยังควบคุมสถานการณ์ไม่ได้คือเวียตนามและมาเลเซีย กรณีเวียตนาม นอกจากล็อคดาวน์ขนาดหนักแล้ว ยังระดมตรวจเชื้อเชิงรุกเพื่อหาทางควบคุมโรคให้อยู่ ฟิลิปปินส์ที่โรคลดลงไปสักระยะ เริ่มไต่ขึ้นอีกครั้ง ส่วนกัมพูชา สปป.ลาว หรือแม้แต่สิงคโปร์ ผู้ติดเชื้อรายวันยังอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับสถิติเก่าๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *