สถานการณ์โก-วิดประเทศไทยยังดีขึ้นต่อเนื่อง

สถานการณ์โก-วิดประเทศไทยยังดีขึ้นต่อเนื่อง ทั้งตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้เสียชีวิต ผู้กำลังรักษาตัวลดเข้าใกล้แสน อินโดนีเซียดีวันดีคืน ขณะที่กัมพูชาตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมทะลุแสนเป็นวันแรก สถานการณ์ในประเทศยังไม่ดีนัก เช่นเดียวกับมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียตนาม ส่วนบรูไนและเมียนมาร์ยังทรงตัวไปได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *