สถานการณ์หวัดโควิด-19 จีนดีขึ้น เกาหลีใต้ทรุดลง ขอส่งกำลังใจช่วยเกาหลีใต้และชาติอื่นๆด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *