สงครามโควิด-19 ในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้

หลายพื้นที่ในประเทศไทยการระบาดของโควิด-19 เริ่มบรรเทาลงแล้ว แต่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังอาการหนักอยู่ หลายอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ถึงขนาดต้องปิดเพื่อกักกันโรค หากปล่อยให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทำหน้าที่ฝ่ายเดียวคงเกินกำลัง หลายหน่วยงานที่มีศักยภาพจำเป็นต้องลงไปช่วย

วันนี้จึงได้เห็น องค์กรศาสนา มูลนิธิ สมาคม และองค์กรอื่นพากันเข้าไปในพื้นที่ห่างไกลซึ่งแน่นอนหนึ่งในนั้นที่ทำหน้าที่แข็งขันคือศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี ขณะที่สำนักงานกรุงเทพฯจัดเตรียมเจล สเปรย์แอลกอฮอล์ นับหมื่นขวด หน้ากาก เสื้อฝนส่งลงพื้นที่ไม่มีหยุด การช่วยเหลือทำอย่างเท่าเทียมในทุกชุมชน มัสยิด วัดพุทธ ไม่มีการเลือก

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ช่วยผู้ประสบภัย COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทีมบุคลากร​ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ – สเปรย์แอลกอฮอล์ และอุปกรณ์ป้องกันและฆ่าเชื้อโรคให้กับผู้ประสบภัยจากสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

Posted by ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี) on Sunday, 3 May 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *