สงครามโควิด-19 กับนักรบของเรา

สามสำนักงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดมทรัพยากรคนและวัตถุเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างที่มีปัญหาการระบาดรุนแรง แต่ละจังหวัดต้องปิดการเข้าออกและประกาศเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมง ในบางพื้นที่

ชาวศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือตนเองเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพเสื้อกาวน์ด้วย ขณะที่สำนักงานกรุงเทพฯต้องเตรียมน้ำยาแอลกอฮอล์ สเปรย์และเจลสนับสนุนทั่วประเทศ สำนักงานเชียงใหม่ดูแลพื้นที่ภาคเหนือ ลองไปดูกันว่าสำนักงานปัตตานี ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เวลานี้กำลังทำอะไร

ทางสำนักงานภายใต้การนำของ ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด กับทีมงาน 19 ชีวิตจัดโครงการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และผู้ประสบภัยจากสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยจัดเตรียมถุงยังชีพจำนวน 500 ชุด หน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์พกพาจำนวน 500 ชุด และอุปกรณ์ป้องกันและฆ่าเชื้อโรคแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน 30 ชุด ส่งมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สำนักงานปัตตานี ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อส่งมอบถุงยังชีพและอุปกรณ์ดังกล่าวในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบดังนี้

จังหวัดปัตตานี
1.ส่งมอบถุงยังชีพให้ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทนหมู่บ้านที่ขาดแคลน จำนวน 200 ชุด ได้แก่
– บ้านโต๊ะชูด ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จำนวน 70 ชุด
– บ้านโสร่ง ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จำนวน 65 ชุด
– บ้านพงสะตา ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จำนวน 30 ชุด
– บ้านเกาะจัน ตำบลเกาะจัน อำเภอมายอ จำนวน 35 ชุด

2.ส่งมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ จำนวน 10 ชุด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเพื่อแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตามจุดต่างๆ

3.ส่งมอบหน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์พกพา จำนวน 100 ชุด และมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ จำนวน 5 ชุด ให้กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

4.ส่งมอบมอบหน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์พกพา จำนวน 100 ชุด ให้กับเทศบาลอำเภอเมืองปัตตานี เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วไป

จังหวัดยะลา
1.ส่งมอบถุงยังชีพให้ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทนหมู่บ้านที่ขาดแคลน จำนวน 200 ชุด ได้แก่
– อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จำนวน 100 ชุด
– ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จำนวน 50 ชุด
– อำเภอเมืองยะลา จำนวน 50 ชุด

2 .ส่งมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ จำนวน 10 ชุดให้กับโรงพยาบาลบันนังสตา เพื่อแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล

จังหวัดนราธิวาส
1.ส่งมอบถุงยังชีพให้ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทนหมู่บ้านที่ขาดแคลน จำนวน 100 ชุด ได้แก่
– ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จำนวน 50 ชุด
– อำเภอเจาะไอร้อง จำนวน 50 ชุด

2 .ส่งมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ จำนวน 5 ชุดให้กับโรงพยาบาลรือเสาะ เพื่อแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล

เวลานี้ทีมงานสำนักงานปัตตานีลงสำรวจพื้นที่กันแล้ว เข้าไปทำงานในหลายพื้นที่ ส่วนการนำถุงยังชีพลงพื้นที่จะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์​ที่​ 27​ เมษายน ​2563​ ร่วมมือร่วมใจกันอย่างนี้ประเทศไทยต้องชนะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *