ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: The Halal Science Center CU

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 17.30-22.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ นักวิจัย ได้รับมอบหมายจาก รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลให้เข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยาการในงานประชุมวิชาการด้านฮาลาลนานาชาติ IFANCA 40th Anniversary and International Halal Conference ณ กรุงชอมเบิร์ก รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับวันที่ 18 กันยายน นี้ เป็นงานเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี ของ IFANCA หรือ Islamic Food and Nutrition Council of America ภายในงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน ประกอบด้วยผู้ประกอบการ นักวิจัย นักธุรกิจ วิทยากร และผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ โดย ดร. Muhammad M. Chaudry ประธาน IFANCA ได้กล่าวต้อนรับและเล่าประวัติความเป็นมาของ IFANCA และได้เน้นประเด็น 2 เรื่องสำคัญ1) Building relationships ของนักวิทยาศาสตร์และหน่วยงานรับรองฮาลาลในประเทศต่างๆ รวมถึงการเป็นผู้ให้และสนับสนุนหน่วยงานอื่นก่อนเสมอ อาทิ มูลนิธิเด็ก โรงเรียนต่างๆ ทั้งที่ยังไม่ทราบว่างานจะประสบความสำเร็จหรือไม่2) Building team ที่เป็นมืออาชีพให้ได้ และการเรียนรู้และปรับตัวในวัตนธรรมต่างๆ อยู่เสมอนอกจากนี้ในงานดังกล่าวยังมีการมอบรางวัล Exellence in Halal production ให้แก่ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการผลิตสินค้าและขายได้ทะลุเป้า อนึ่ง IFANCA เป็นหน่วยงานรับรองฮาลาลในประเทศอเมริกาก่อตั้งขึ้นในปี 1982 เป็นสมาชิกของ World Halal Food Council ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกที่มีสมาชิก 55 ประเทศ ก่อตั้งโดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร นักวิชาการอิสลาม และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่มีความรู้และประสบการณ์ในการผลิตอาหารทางอุตสาหกรรม ทำให้เข้าใจถึงความท้าทายที่ผู้บริโภคต้องเผชิญในการค้นหาอาหารฮาลาลในสหรัฐอเมริกา กว่า 40 ปีที่ IFANCA ส่งเสริมความรู้และสร้างตระหนักด้านฮาลาลแก่ผู้บริโภค ช่วยเหลืออุตสาหกรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลด้วยความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ทำให้ IFANCA เป็นผู้นำระดับโลกด้านการรับรองฮาลาลชั้นนำ การรับรองฮาลาลช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถเข้าถึงเศรษฐกิจอาหารและวิถีชีวิตฮาลาลครอบคลุมทุกภาคส่วนอุตสาหกรรม รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหาร วัตถุดิบ ยาผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล เครื่องสำอาง บรรจุภัณฑ์ น้ำมันหล่อลื่น และผลิตทำความสะอาด เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *