ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ร่วมอาลัยแด่การสูญเสียประธานาธิบดีอิหร่าน

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 อาจารย์มนัส สืบสันติกุล ผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่ประชาชนชาวอิหร่านกับการจากไปของ H.E. Dr. Seyed Ebrahim Raisi, The late President of Islamic Republic of Iran และ H.E. Mr. Hussein Amirabdullahian, the late Minister of Foreign Affairs of Islamic Republic of Iran และคณะ ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน

โอกาสนี้ ศวฮ ขอแสดงความเสียใจและอาลัยยิ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *