ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ร่วมปลูกป่า

ศวฮ.เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การขยายเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มมหาวิทยาลัยภาคกลางเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสถานการณ์สุขภาพจิตวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 07.00 – 18.00 น. ศวฮ.นำโดยนายอิรฟัน แวหะมะ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ พิธีกรในงาน พร้อมด้วยนางสาวซูไหวน๊ะ สะอิ และนางสาวต่วนยัสมีน แซแร เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเช้าได้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “สถานการณ์สุขภาพจิตและระบบการช่วยเหลือในมหาวิทยาลัย” ณ ห้องประชุม ศ.ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ อาคารสระบุรี และร่วมกิจกรรม “ปลูกป่า” ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรีช่วงบ่ายได้เยี่ยมชมสถานที่และฟังบรรยายเรื่องการเลี้ยงลิงเพื่อทำการวิจัย จากศูนย์ไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯ และฟังบรรยาย เรื่องการทำงานของเครื่องจักร และพลังงานชีวมวล จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ปลูกรัก พักใจ ห่วงใยกันนะ” เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *