ศาสตราจารย์ญี่ปุ่นผู้นำโองการกุรฺอาน มาใช้ปฏิบัติจริง

ศ.ดร.อัตซูชิ โอคุดะ (Atsushi Okuda) แห่งมหาวิทยาลัยเคโอะ (Keio University) ญี่ปุ่น อดีตเคยหยิ่งผยองในภูมิปัญญา เจ้าอารมณ์ ไม่ละเว้นที่จะตำหนิลูกศิษย์หรือผู้ใดขณะทำปริญญาเอกได้อ่านพบโองการอัลกุรอาน 15:26 “พระเจ้าได้สร้างมนุษย์จากดิน.., และ 32:8 ทรงทำให้เชื้อสายของมนุษย์ออกจากที่กลั่นของน้ำอสุจิอันน่ารังเกียจ..เขาย้อนคิดทบทวนพฤติกรรมตัวเอง ช่างน่าอับอาย หาได้สูงส่งเหนือผู้ใดไม่ เขาจึงเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง เมื่อเข้าฟังบรรยายวิชากฎหมายอิสลามก็ได้นำกลับมาเปรียบเทียบกับกม.อื่นๆ ก็ประหลาดใจมากที่ในอัลกุรอานมีทั้งกฎหมาย การเมือง การปกครองที่ละเอียดครอบคลุมและยุติธรรมกว่า กม.ใดๆ มีครบทุกศาสตร์ ทุกเรื่อง ตั้งแต่อดีตถึงอนาคต และชีวิตหลังความตายต่อมาเขาเดินทางไปอะเลปโป ซีเรีย เพื่อเรียนภาษาอาหรับ และหาข้อมูลวิจัยอิสลามเพิ่ม ที่นั้นเขาพอใจในการพูดดี มีเมตตาของครูสอนภาษาอาหรับมากวันหนึ่งขณะนั่งอ่านหนังสืออิสลามในมัสยิด เสียงอะซานดังขึ้น เขารีบเดินออกจากมัสยิดเช่นทุกครั้ง แต่ครั้งนี้ในหัวของเขากลับครุ่นคิดตลอดเวลาว่า “เราเรียนภาษาอาหรับ เราเรียนอิสลาม ก็แล้วทำไมเราไม่เป็นมุสลิมล่ะวันเวลาผ่านไป เขาเข้ารับอิสลาม เปลี่ยนชื่อเป็นกามาล ความหยิ่งผยองหมดไปกลายเป็นผู้ใจเย็นมีเมตตาน้อมน้อมถ่อมตน เขาจบปริญญาเอก และยังคงสอนที่เดิม แถมสอนวิชาภาษาอาหรับ และศาสนาอิสลาม นศ.ต่างฉงนและทึ่งในมารยาทที่เปลี่ยนจากดำเป็นขาวของอาจารย์ ทำให้ นักศึกษาสิบกว่าคนพร้อมใจเข้ารับอิสลามตามอาจารย์ปัจจุบัน ศ.ดร.โอคุดะ (กามาล) เป็นทั้งอาจารย์ อิหม่าม ประธานสมาคมมุอัลลัฟ (มุสลิมใหม่)ในญี่ปุ่น ท่านพูดเสมอว่าอิสลามทำให้เราต้องหาความรู้เพิ่มตลอดเวลา อัลกุรอานได้ให้ไอเดีย (ความคิด) หลักแก่เรา ขึ้นอยู่กับเราว่า เราจะเข้าใจและอธิบายอย่างไรเมื่อมีคนถามว่า “ส่วนไหนของอัลกุรอานที่โดนใจมากที่สุด?” ท่านตอบว่า “มันเป็นทางของคุณธรรมและจริยธรรม อิสลามจึงไม่ใช่ผู้แนะแนวทาง/ทางนำสำหรับมุสลิมเท่านั้น แต่อิสลามเป็นทางนำสำหรับมนุษยชาติทั้งมวล” ถ้ามนุษย์ได้เดินในทางของคุณธรรม และจริยธรรมแล้ว มนุษย์ก็จะเข้ามาอยู่ร่วมกันได้โดยสันติดร.โอคุดะเป็นนักเผยแผ่อิสลามที่ผู้คนสนใจ เพราะท่านได้จำนนต่อทุกคำสั่งในคัมภีร์ของพระผู้ทรงสร้าง ได้นำมาใช้ปรับชีวิตของท่านให้เป็นไปตามที่พระองค์ทรงประสงค์ “นี่เป็นการเริ่มต้นของการเดินทางในการเรียนรู้ ผมยังต้องเรียนรู้อีกมากมาย”เหล่านี่ล้วนเป็นความเมตตาของอัลลอฮฺ สุบหฯ ที่ได้ประทานทางนำลงมาในชีวิตของเรา ขอให้ทุกคนได้รับทางนำนี้ด้วยเช่นกัน เรื่องราวชีวิตของ ศ.ดร.โอคุดะ เป็นตัวอย่างให้เห็นว่า “ด้วยมารยาท/พฤติกรรมของเรา สามารถสร้างปาฏิหาริย์เปลี่ยนแปลงคนทั้งโลกได้ ” (ขอบคุณผู้ที่แปลเรื่องนี้) https://youtu.be/mUXhqulJQGU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *