ศวฮ. ร่วมจัดบูทแสดงผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมฮาลาล ในงาน Thailand Mega Fair 2023 ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักร ซาอุดีอาระเบีย

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ได้รับเชิญจาก สถานอัครราชทูต ณ กรุงริยาด และบริษัทอินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) ให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน Thailand Mega Fair 2023 ระหว่างวันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2566 เพื่อจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมฮาลาล พร้อมประชาสัมพันธ์ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลในเวทีโลก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อภาพลักษณ์ด้านคุณภาพฮาลาลของประเทศไทย อีกทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ช่องทางการตลาด ของธุรกิจฮาลาลของไทย รวมถึงขยายเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ ระหว่างไทยกับซาอุดีฯ โดยเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 พิธีเปิดงานงานได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในพิธีเปิด และมีรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีพาณิชย์ซาอุดีฯ รัฐมนตรีลงทุนซาอุดีฯ ประธานหอการค้าไทย และประธานหอการค้าซาอุดีฯ เป็นส่วนหนึ่งของผู้ทรงเกียรติที่เข้าร่วมงานซึ่งตัวแทนของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ ได้แก่ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ นางสาวมนฤดี เข็มทำ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นางสาวมธุรดา กระเดื่องเดช หัวหน้ากลุ่มบริหารคลังและพัสดุ และนายสาริน เชาวสุธีรนนท์ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย คุณสามารถ มะลูลีม ที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการ ศวฮ.งาน Thailand Mega Fair จัดโดยบริษัอินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด กระทรวงการลงทุนซาอุดีฯ และสำนักงานการค้าต่างประเทศซาอุดีฯ ร่วมสนับสนุน จัดขึ้นที่ The Arena Riyadh กรุงริยาด ราชอาณาจักร ซาอุดีอาระเบียงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นงานการแสดงสินค้าและบริการของไทยคุณภาพสูงที่ใหญ่ที่สุดในซาอุดีอาระเบีย โดยมีผู้ประกอบการไทยกว่า 120 บริษัทจากสาขาต่าง ๆ มาเข้าร่วม ทั้งด้านอาหารและเครื่องดื่ม การรักษาและดูแลสุขภาพ การท่องเที่ยว การเกษตร เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสสำคัญสำหรับภาคเอกชนไทยในการเจาะตลาดซาอุดีฯ และภูมิภาคตะวันออกกลาง อีกทั้งยังเป็นโอกาสให้ได้สร้างเครือข่ายกับนักธุรกิจรวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีวิชาการของไทย สู่ความร่วมมือในอนาคตอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *