ศวฮ. นำทีมต้อนรับคณะ Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 14.00 – 16.00 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.)รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ Prof Dr Siti Nur Azizah, M.Hum, รองอธิการบดีด้านพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนและความร่วมมือ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐสุราบายา (Universitas Negeri Surabaya, UNESA) ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีผู้ร่วมคณะ คือ Mr. Asrori, M.Pd, the head of sub direcrtor of international office, Wulan Patria saroinsong, Deputy of Global engagement และ Nabila, Safety Guard of Indonesian Presidential รองอธิการบดีท่านนี้คือลูกสาวรองประธานาธิบดีอินโดนีเซีย Mauf Amin ซึ่งดูแลกิจการฮาลาลวัตถุประสงค์ในการเยี่ยมชม ศวฮ. ในครั้งนี้ เพื่อเข้าพบ รศ.ดร.วินัย และศึกษาดูการทำงานของ ศวฮ. เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาฮาลาลในประเทศอินโดนีเซีย โดย รศ.ดร.วินัย ได้แนะนำศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และให้การบรรยายเกี่ยวกับการทำงานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลในประเทศไทยทั้งนี้ รศ.ดร.วินัย มอบหมายให้ นางสาวมนฤดี เข็มทำ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ดร.พรพิมล มะหะหมัด ดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ ดร.เกษิณี เกตุเลขา ดร.นัจวา ยานยา สันติวรกุล และ ดร.นูรีซัน มะหะหมัด นักวิจัย พา Prof siti nur azizah และคณะเดินเยี่ยมชม ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ชั้น 11-13 อีกด้วย #ดรวินัยดะห์ลัน, #drwinaidahlan, #unesa,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *