วิธีทำเจลล้างมือ (Hand sanitizer) คุณภาพดี แอลกอฮอล์ 72%

สารเคมีที่ใช้: (1) น้ำกลั่น 250 ซีซี; (2) Acrylates/C10-30 Acryl Acrylate Crosspolymer 10 กรัม; (3) Glycerine 40 กรัม; (4) Ethanol 95% 680 กรัม; (5) Phenoxyethanol (and) Chlorphenesin (and) Glycerin สารกันบูด 10 กรัม; (6) Prochant tender กลิ่น 5 กรัม; (7) Brilliant blue สีฟ้าใส 0.5 กรัม; (8) Triethanolamine ปรับพีเอช 5 กรัม

อุปกรณ์/เครื่องมือ: homogenizer 5-9 พันรอบต่อนาที; เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง, pH meter

วิธีทำ: ผสม (1) และ (2) ให้เข้ากันด้วย homogenizer จนเป็นเนื้อเดียวกัน เติมตามลำดับโดยปั่นเป็นเนื้อเดียวกัน ได้แก่ (3) (4) (5) (6) (7) สุดท้ายปรับพีเอชโดยเติม (8) วัดพีเอชให้ได้ 6-7

หากไม่มี homogenizer ให้ปั่นผสมด้วยมือหรือใช้เครื่องตีผสมอาหารไฟฟ้า จากนั้นแบ่งบรรจุในขวดเล็กไว้ใช้เอง ห้ามจำหน่าย

อ้างอิง: ราชกิจจา เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 54 ง วันที่ 9 มีนาคม 2563 เรื่องกำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือที่ห้ามผลิต นำเข้าหรือขาย พ.ศ.2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *